Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Cover pool September 30, 2019

Cover pool (mkr)                                                            235 921
Retail Mortgages (mkr)                                                             226 081
Substitute Collateral (mkr)                                                               9 840
OC, nominal, current level:   34,46%
weighted average Max-LTV:                                                               58,3%
FX-risk:                                                                         0
Number of loans:                                                            398 213
Number of borrowers:                                                             175 877
Number of properties:                                                             175 822
Average Loan size (kr):                                                            567 739
Substitute collateral (mkr):                                                            9 840   

Swedish covered bonds AAA/Aaa  (mkr)

           9 840    100%
Swedish government bonds (mkr)            0 0%
Collateral: Private homes only in Sweden
Single-family homes (mkr) 162 855 72%
Tenant-owned apartments (mkr) 58 547 26%
Vacation homes (mkr) 4 679 2%
Total (mkr) 226 081 100%
Weighted average Max-LTV, %, Collateral
Single-family homes  (mkr) 59%
Tenant-owned apartments (mkr) 62%
Vacation homes (mkr) 52%
Remaining interest-rate fixing period
0-3 m (mkr) 131 789 58%
3 mån - 1 yr (mkr) 1 198 1%
1-3 yr (mkr) 72 280 32%
3-5 yrs (mkr) 18 617 8%
>5 yrs (mkr) 2 198 1%
Total (mkr) 226 081 100%
Average seasoning (months)   59,3
0-12 m (mkr) 39 184    17%
12-24 m (mkr) 35 672    16%
24-36 m (mkr) 26 741    12%
36-60 m (mkr) 43 611    19%
> 60 m (mkr) 80 874    36%
Total  (mkr) 226 081 100%
LTV-distribution, %, by-start-LTV (ASCB)
0-10%  (mkr) 44 694 20%
11-20%  (mkr) 41 529 18%
21-30%  (mkr) 37 816 17%
31-40%  (mkr) 33 845 15%
41-50%  (mkr) 28 668 13%
51-60%  (mkr) 21 611 10%
61-70%  (mkr) 13 640 6%
71-75%  (mkr) 4 279 2%
Total (mkr) 226 081 100%
Distribution of interest-rate type, %
Floating (mkr) 132 987 59%
Fixed 2 - 5 år (mkr) 76 284 34%
Fixed 5 år och mer (mkr) 16 811 7%
Total (mkr) 226 081 100%
Interest-payment frequency, %
Monthly (mkr) 221 300 98%
Quarterly (mkr) 4 781 2%
Total (mkr) 226 081 100%
Amortisation, %
Amortering (mkr) 118 374 52%
Interest only (mkr) 107 707 48%
Total:  (mkr) 226 081 100%
Geograpic distribution, %
Greater Stockholm (mkr) 33 942 15%
Gothenburg (mkr) 20 209 9%
Greater Malmoe (mkr) 8 379 4%
Southern Sweden (mkr) 24 654 11%
West of Sweden (mkr) 53 222 24%
East of Sweden (mkr) 51 406 23%
North Sweden (mkr) 34 269 15%
Outside Sweden (mkr)    
Total (mkr) 226 081 100%
Prior ranks, %
No prior ranks (mkr) 221 743 98%
Prior ranks (mkr) 4 338 2%
Total (mkr) 226 081 100%
Impaired loans: None
Dynamic pool: Yes
Credit quality past due, share of loan volume, %
1-30 days (mkr) 15 0,00%
31-60 days (mkr)    
> 61 days (mkr)    
Total (mkr) 15 0,00%
Loan distribution, %
< SEK 500 000  10 587 5%
SEK 500 000 kr -1 M 31 990 14%
SEK 1-1,5 M 44 764 20%
SEK 1,5-2,5 M 76 525 34%
SEK 2,5-5 M 57 318 25%
> SEK 5 M 4 897 2%
Total 226 081 100%