Försäkring för lantbruksfordon

Skyddar dina fordon i lantbruket

Försäkring för bland annat traktorer, dumpers, truckar och skogsmaskiner
Välj mellan trafik, halv eller helförsäkring
Snabb hjälp och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 5, 10, 20 eller 40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 4 eller 10 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 4 eller 10 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Om ditt fordon blir stulet eller om du får inbrott i fordonet.

Självrisk: 4 eller 10 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Om ditt lantbruksfordon blir stulet när det har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr.

Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk

Ersättning upp till 45 dygn för hyra av ersättningsfordon om ditt fordon skadas så du inte kan använda det.

Självrisk: Beroende på typ av skada på ditt fordon.

Skador på ditt fordon vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning eller skadegörelse.

Självrisk: 20, 50 eller 100 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Flexibla lösningar för dina lantbruksfordon

I din lantbruksförsäkring ingår skydd för dina arbetsmaskiner. Du behöver däremot försäkra exempelvis traktor, truckar, dumpers, skogsmaskiner, lastmaskin eller väghyvlar. Du startar med den obligatoriska trafikförsäkringen och bygger sedan på med en halv- eller helförsäkring för det bästa skyddet.

Vad påverkar priset?

Varje ägare till lantbruksfordon som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Typ av fordon eller maskin
  • Fordonets ålder
  • Nyvärde
  • Tjänstevikt
  • Vilken självrisk du väljer

Tilläggsförsäkringar

Tänk på att...

Slå av huvudströmbrytaren när du lämnar maskinen. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån.

Villkor för lantbruksfordonförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.