Skadeanmälan

Gör din skadeanmälan

Välj kategori
Så behandlar vi personuppgifter
 • Rädda, larma, släck - ring 112 om det är risk för liv
 • Begränsa skadan så mycket som möjligt
 • Polisanmäl alltid brott

Vid en akut skada

Om det är fara för liv ska du alltid ringa till 112. Rädda de som är i livsfara men utsätt inte dig själv för risker, varna andra som kan beröras, larma myndigheterna och försök begränsa skadan om du inte riskerar att skadas själv. När du är i säkerhet kan du göra en skadeanmälan.

Så polisanmäler du brott

Är din skada kopplad till ett brott eller skadegörelse ska du alltid göra en polisanmälan. Ring polisen på 114 14 eller anmäl skadan på polisens webbplats. Spara diarienumret du får från polisen, det behöver du när du anmäler skada till oss.

Skadeanmälan

Skadeanmäl via internet

Det allra enklaste sättet att anmäla en skada är att göra det direkt här på internet. Då kan du göra det när det passar dig.

Skadeanmälan för företaget

Skadeanmälan för fordon

Skadeanmälan via telefon & post

Du kan också göra en skadeanmälan via telefon eller post.

Kontakta oss

Är du utomlands?

Vid skada utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International på telefon +46-8-670 4000. De har flerspråkig personal som hjälper till vid denna typ av skador.

SOS International

Vård via din sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring, ring 0771-666 115

 • Vårdbokning, vardagar 8-18
 • Sjukvårdsrådgivning, alla dagar dygnet runt
 • Personligt samtalsstöd, alla dagar, dygnet runt

Så går det till

Så här tar vi hand om din skadeanmälan.

 1. Du anmäler din skada.

 2. Vi behandlar din skadeanmälan.

  När vi har fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen. Vi vill självklart att du ska få ett så snabbt besked som möjligt från oss när du anmäler en skada. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av skada det är och om vi eventuellt behöver kompletterande uppgifter.
 3. Du får besked.

  Vi fattar ett beslut och ger dig ett besked om och vilken ersättning du ska få enligt försäkringsvillkoren. När du fått besked från oss avslutar vi ditt ärende. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor under tiden och efter det att du fått besked av oss.

Läs mer om hur skaderegleringen går till


Förebygg skada och råd om skadan redan inträffat

Förebygg skada

Varje år inträffar tusentals skador på svenska företag. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips. 

Även om försäkringar är till för att hjälpa till när olyckan är framme så innebär en brand eller en vattenskada förstås bekymmer för den som drabbas. Därför är varje skada som vi tillsammans kan undvika en framgång.

Förebygg skador

Råd vid skada

Många gånger kan du själv hjälpa till med att begränsa en skadas omfattning. Genom att agera snabbt och med sunt förnuft kan du rädda mycket som annars kunde gått förlorat. Viktigt att komma ihåg är att inte slänga något innan du har fått klartecken av din skadehandläggare och att alltid spara kvitton på dina utlägg.

Mer om vad du bör tänka på


Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. 

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut


Skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är: GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.