Skadeanmälan

Gör din skadeanmälan

Välj kategori
Så behandlar vi personuppgifter

Fler sätt att anmäla skada

Skadeanmälan via telefon och post

Det går självklart bra att anmäla din skada via telefon eller post om du hellre vill det.

Kontakta oss

Anmäl skada utomlands

Vid skada utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International. De har flerspråkig personal som hjälper till vid denna typ av skador.

Ring: +46-8-670 4000

SOS International


När du har anmält en skada

Verkstäder och reparatörer

För att din skada ska bli åtgärdad så bra som möjligt samarbetar vi med olika föreag som utför fackmannamässiga reparationer. 

Sjukvårdsförsäkring för företag

Om du har en sjukvårdsförsäkring genom ditt företag, har du möjlighet till vård och sjukvårdsrådgivning. 

Ring: 0771-666 115 (vardagar 08-17)

Komplettera din skadeanmälan

Har du missat några uppgifter i din redan inskickade anmälan? Du kan enkelt uppdatera och komplettera din anmälan i efterhand.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med vårt beslut så är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.


Den bästa skadan är den som aldrig inträffar

Varje år inträffar tusentals skador på svenska företag. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. 

En försäkring kan underlätta när olyckan är framme men en brand eller en vattenskada innebär förstås alltid bekymmer för den som drabbas. Varje skada som vi tillsammans kan undvika är därför en framgång.

Tips och råd för att förebygga skador inom företaget