Tung lastbil
Tung lastbil

Försäkring för tung lastbil

En försäkring för tunga lastbilar.

Anpassad för åkerier
Välj låg eller hög självrisk
Välj mellan trafik, halv eller helförsäkring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen för tung lastbil?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i lastbilen.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk

Skador på din lastbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när lastbilen transporteras på båt.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Val av försäkring för tung lastbil

Vår försäkring för tung lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste alla ha och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand- och glasskada, stöld samt bärgning och bogsering om lastbilen råkar ut för ett driftstopp. Transporterar du gods som du ansvarar för kan du lägga till transportörsansvarsförsäkring.

Med en helförsäkring får du allt skydd som ingår i halvförsäkring plus skydd för skador på din lastbil exempelvis vid en krock, även om du är vållande.

Lätt lastbil?

Läs mer om våra försäkringslösningar för lätt lastbil

Kom ihåg att...

Försäkra din lastbil samma dag du köper den, den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Tilläggsförsäkringar

Frågor och svar om tung lastbilsförsäkring