Försäkring för tung lastbil

En försäkring anpassad för tunga lastbilar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om tung lastbilsförsäkring

Val av försäkring för tung lastbil

Vår försäkring för tung lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste alla ha och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand- och glasskada, stöld samt bärgning och bogsering om lastbilen råkar ut för ett driftstopp. Transporterar du gods som du ansvarar för kan du lägga till transportörsansvarsförsäkring.

Med en helförsäkring får du allt skydd som ingår i halvförsäkring plus skydd för skador på din lastbil exempelvis vid en krock, även om du är vållande. 

Lätt lastbil?

Läs mer om våra försäkringslösningar för lätt lastbil. 

 

Kom ihåg att...

Försäkra din lastbil samma dag du köper den, den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de som är passagerare eller förare av din lastbil. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar den på en annan person än ägaren.

Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  
Stöld
Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i lastbilen. 
10 % av prisbasbeloppet* Ja Ja  
Bärgning och räddning
Om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Kris
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Vagnskada
Skador på lastbilen vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när lastbilen transporteras på båt.

10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Ja    

 *Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt    

 

Vad påverkar priset på din tunga lastbilsförsäkring?

Varje lastbilsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Fabrikat, typ och årsmodell
  • Var du bedriver din verksamhet
  • Hur mycket du kör lastbilen
  • Vilken självrisk du väljer
  • Vilka tilläggsförsäkringar du väljer

Gäller försäkringen för lastbil utomlands?

Vår försäkring för lastbil gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Att köra utomlands med din lastbil

Trafikförsäkringsföreningens webbplats

Tilläggsförsäkringar

Villkor för tung lastbilsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.