Finansiering för ditt företag

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Du hittar smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om lån och krediter

Låna förmånligt hos oss

Om du har ett finansieringsbehov kan du som företagare låna förmånligt hos oss. Du väljer bland lån och krediter för din fastighet, din rörelse och dina maskiner. Lånen anpassas efter dig och de behov som finns i din verksamhet. 

Flexibla lånealternativ upplevs som viktiga av många. Det gäller både när det handlar om att utjämna eventuella nedgångar i likviditeten och större investeringar för att öka exempelvis produktiviteten.

Vi kan erbjuda olika finansieringslösningar utifrån dina behov. 

Företagslån

Våra företagslån underlättar för dig som behöver hjälp med finansiering av olika typer av investeringar. Villkoren bestäms utifrån vilken typ av investering det är och vad som passar bäst för ditt företag. Amorteringsplan anpassas efter investeringens livslängd.

Rörelsekredit

En kredit kan vara bra för att utjämna likviditeten och som en buffert vid oförutsedda händelser. Exempelvis vid säsongsvariationer eller om in- och utbetalningar kommer i obalans. Rörelsekrediten kopplas till ditt rörelsekonto.

Bankgaranti

I affärssammanhang är det vanligt att någon av parterna, eller båda, vill ha en säkerhet för att en affär ska genomföras enligt vad som avtalats. Säkerheten kan då vara en bankgaranti.

Leasing

Leasing innebär att du inte binder något kapital. Det är istället en form av långtidshyra där du nyttjar exempelvis bilen eller maskinen och vårt dotterbolag Wasa Kredit äger den Momsreglerna är fördelaktiga och det är lätt att budgetera.

Avbetalning

Avbetalning liknar ett vanligt banklån där du äger objektet och gör avskrivningar. Skulle du vilja extraamortera eller lösa skulden i förtid kan du göra det utan extra kostnad. Momsen är avdragsgill.