Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 125,7 3,5 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 10,2 5,3 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 39,5 3,7 år
Totalt   SEK 175,5 3,7 år 
Nominella värden per den 30 september 2019.

Prospekt

Äldre prospekt

Swedish Benchmark 16 juni 2022
Tilläggsprospekt 10 augusti 2022
Tilläggsprospekt 15 februari 2023
Swedish Benchmark 13 juni 2016
Tillägg 9 maj 2019
Tillägg 21 februari 2019
Tillägg 9 maj 2018
Tillägg 26 februari 2018
Tillägg 24 november 2017
Tillägg 17 augusti 2017
Tillägg 24 maj 2017
Tillägg 27 februari 2017
Tillägg 17 november 2016
Tillägg 28 juli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutliga villkor

LFH 377 Tranche 3

LFH 377 Tranche 2

LFH 377 Tranche 1

Lån 523

Lån 376 Tranche 4

Lån 376 Tranche 3

Lån 376 Tranche 2

Lån 376 

LFH 375 Tranche 2

LFH 375

LFH 521

LFH 520

Lån 522

Lån 519

Lån 518

Lån 517

Lån 516

Lån 515

LFH 374

Lån 373

Lån 372

Lån 371

Lån 371 Tranche 2

Lån 371 Tranche 3

Lån 371 Tranche 4

Lån 371 Tranche 5

Lån 370

Lån 370 tranche 2

Lån 370 tranche 3

Lån 370 tranche 4

Lån 370 tranche 5

Lån 370 tranche 6

Lån 370 tranche 7

Lån 370 tranche 8

Lån 369

Lån 368

Lån 367

Lån 367, tranche 2

Lån 366

Lån 365

Lån 365, tranche 2

Lån 360

Lån 359

Lån 358

Lån 358, tranche 2

Slutliga villkor - Totalt utestående belopp

Lån 523 Vecka 48

Lån 522 Vecka 46

Lån 521 Vecka 46

Lån 522 Vecka 45

Lån 523 Vecka 44

Lån 522 Vecka 44

Lån 523 Vecka 43

Lån 523 Vecka 42

Lån 522 Vecka 43

Lån 522 Vecka 42

Lån 521 Vecka 42

Lån 521 Vecka 41

Lån 523 Vecka 39

Lån 522 Vecka 39

Lån 521 Vecka 39

Lån 523 Vecka 38

Lån 522 Vecka 38

Lån 521 vecka 36

Lån 523 Vecka 37

Lån 522 Vecka 37

Lån 521 Vecka 37

Lån 521 Vecka 35

Lån 523 Vecka 33

Lån 522 Vecka 33

Lån 522 Vecka 32

Lån 522 Vecka 31

Lån 521 Vecka 33

Lån 521 Vecka 32

Lån 521 Vecka 31

Lån 521 Vecka 30

Lån 519 Vecka 30

Lån 521 Vecka 29

Lån 521 Vecka 28

Lån 522 Vecka 28

Lån 523 Vecka 27

Lån 519 Vecka 27

Lån 521 Vecka 27

Lån 522 Vecka 25

Lån 521 Vecka 25

Lån 523 Vecka 24

Lån 523 Vecka 23

Lån 522 Vecka 23

Lån 521 Vecka 23

Lån 521 Vecka 22

Lån 519 Vecka 22

Lån 519 Vecka 21

Lån 521 Vecka 19

Lån 519 Vecka 19

Lån 519 Vecka 18

Lån 519 Vecka 17

Lån 521 Vecka 16

Lån 522 Vecka 15

Lån 521 Vecka 15

Lån 519 Vecka 14

Lån 519 Vecka 13

Lån 521 Vecka 14

Lån 521 Vecka 13

Lån 521 Vecka 11

Lån 521 Vecka 10

Lån 521 Vecka 9

Lån 522 Vecka 07

Lån 521 Vecka 8

Lån 521 Vecka 6

Lån 521 Vecka 5

Lån 521 Vecka 2

Lån 521 Vecka 1

Lån 522 Vecka 5

Lån 522 Vecka 4

Lån 522 Vecka 1

Lån 522 Vecka 51

Lån 522 Vecka 50

Lån 521 Vecka 51

Lån 521 Vecka 49

Lån 521 Vecka 48

Lån 522 Vecka 46

Lån 521 Vecka 46

Lån 522 Vecka 44

Lån 522 Vecka 43

Lån 522 Vecka 42

Lån 522 Vecka 41

Lån 519 Vecka 41

Lån 522 Vecka 40

Lån 522 Vecka 39

Lån 522 Vecka 37

Lån 521 Vecka 40

Lån 519 Vecka 51

Lån 519 Vecka 39

Lån 519 Vecka 37

Lån 521 Vecka 36

Lån 519 Vecka 36

Lån 519 Vecka 35

Lån 519 Vecka 34

Lån 521 Vecka 35

Lån 521 Vecka 33

Lån 519 Vecka 33

Lån 519 Vecka 32

Lån 519 Vecka 30

Lån 519 Vecka 29

Lån 521 Vecka 27

Lån 520 Vecka 27

Lån 520 Vecka 26

Lån 520 Vecka 25

Lån 519 Vecka 25

Lån 520 Vecka 24 

Lån 519 Vecka 24

Lån 521 Vecka 23

Lån 520 Vecka 22

Lån 519 Vecka 22

Lån 521 Vecka 20

Lån 520 Vecka 20

Lån 520 Vecka 19

Lån 521 Vecka 17

Lån 520 Vecka 18

Lån 520 Vecka 17

Lån 521 Vecka 16

Lån 521 Vecka 12

Lån 520 Vecka 16

Lån 520 Vecka 12

Lån 521 Vecka 11

Lån 520 Vecka 11

Lån 521 Vecka 10

Lån 521 Vecka 8

Lån 520 Vecka 15

Lån 520 Vecka 10

Lån 520 Vecka 9

Lån 520 Vecka 8

Lån 519 Vecka 16

Lån 519 Vecka 15

Lån 519 Vecka 12

Lån 519 Vecka 11

Lån 519 Vecka 10

Lån 519 Vecka 8

Lån 521 Vecka 7

Lån 520 Vecka 7

Lån 520 Vecka 6

LFH 521 vecka 5

LFH 520 vecka 5

LFH 519 vecka 5

Lån 520 Vecka 4

Lån 521 Vecka 3

Lån 519 Vecka 4

Lån 519 Vecka 3

Lån 521 Vecka 2

Lån 520 Vecka 2

Lån 519 Vecka 2