Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 128,0 3,6 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 7,6 6,2 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 40,8 4,1 år
Totalt   SEK 176,4 3,8 år 
Nominella värden per den 31 mars 2019.

Prospekt

Äldre prospekt