Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 125,7 3,5 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 10,2 5,3 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 39,5 3,7 år
Totalt   SEK 175,5 3,7 år 
Nominella värden per den 30 september 2019.

Prospekt

Äldre prospekt