Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 124,5 3,7 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 7,6 5,9 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 39,5 4,0 år
Totalt   SEK 171,6 3,8 år 
Nominella värden per den 30 juni 2019.

Prospekt

Äldre prospekt