Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Hemmaplan - Företag & Lantbruk

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner. Hemmaplan finns även för Privatperson.

Aktuellt nummer - Företag

Nummer F1/23 - April 2023

Omvärlden förändras i rask takt och påverkar företagens möjligheter samtidigt som nya utmaningar dyker upp. För att möta dessa utmaningar behöver företag ta hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer samt ha en långsiktig och hållbar strategi.

Till Hemmaplan Företag

Aktuellt nummer - Lantbruk

Nummer L2/23 - Juli 2023

I detta nummer av Hemmaplan kan du bland annat läsa om vårt helt nya tjänst för skydd mot råttor och möss på din gård via uppkopplade betesstationer med digital övervakning och brandsläckarservice. Du kan också läsa om att vi även i år delar ut 100 miljoner kronor i återbäring till våra kunder och om en informationsträff inför generationsskiften.

Till Hemmaplan - Lantbruk

Tidigare nummer av Hemmaplan

Företag

Landsbygd / Lantbruk