Livförsäkring för företag

Trygghet för dig och dina anställda

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Hos oss får du på ett smidigt sätt hjälp med ekonomi och försäkring så att du får mer tid över till annat. Tillsammans med dig hittar vi en lösning för ditt företag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om livförsäkringar

Trygghet för dig, dina medarbetare och familjerna

Våra försäkringar ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra er om ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme.

Med en livförsäkring kan du känna dig trygg att de efterlevande får ekonomiska förutsättningar för att gå vidare även om det värsta händer dig eller dina anställda.

Vi har olika lösningar beroende antalet anställda och på dina och dina medarbetares behov. Vår tjänstegrupplivförsäkring är en bra början för ekonomisk trygghet och med vår individuella livförsäkring får du ett skydd anpassat för dig och familjen.


Tjänstegrupplivförsäkring - TGL

Ekonomiskt skydd för dig och dina anställda

Vår tjänstegrupplivförsäkring ger dina medarbetare en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens livförsäkring. Försäkringen ger de anhöriga ett engångsbelopp om den som är försäkrad avlider.

Hur ersätter försäkringen?

Försäkringen ger ersättning till efterlevande vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är sex prisbasbelopp och det minskar med ett halvt prisbasbelopp per år från och med det år den försäkrade fyller 55 år.

Vi betalar ut hela försäkringsbeloppet till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på minst 16 timmar per vecka. Vi betalar ett halvt försäkringsbelopp till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på  mellan 8 och 16 timmar per vecka.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/sambo och i andra hand arvingar. Du som arbetsgivare betalar försäkringen och får göra avdrag för denna.

Försäkringen har ett barntillägg 

Efterlämnar gruppmedlemmen arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett barntillägg på upp till två prisbasbelopp.

Lägg till en olycksfallsförsäkring för ett ännu bättre skydd

Du kan också köpa en tjänsteolycksfallsförsäkring. Vid olycksfall ger den ersättning för invaliditet, läke-­, tandskade-­, rese-­ och merkostnader, ärr samt sveda och värk. Leder 
olycksfall till dödsfall betalar vi dödsfallsersättning. 

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.


Livförsäkring

Vår livförsäkring ger trygghet

Med vår livförsäkring kan du känna dig trygg att dina och dina medarbetares efterlevande får ekonomiska möjligheter för att gå vidare om det värsta skulle inträffa.

Hur ersätter försäkringen?

Livförsäkringen ger ersättning till förmånstagarna om den försäkrade avlider. Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkringen. Försäkringen ersätter efterlevande vid dödsfall.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Förmånstagare

Förmånstagare till ersättningen är följande personer i denna ordning:
1) make eller sambo
2) den försäkrades arvingar.

Du kan skicka in en anmäla till oss om du önskar några andra förmånstagare.

Barnskydd i livförsäkringen

I livförsäkringen ingår också ett barnskydd som gäller för barn upp till 18 år. 

I barnskyddet betalas ett prisbasbelopp ut vid dödsfall.

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.


Viktig information

Viktig information om livförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig. 

Förköpsinformation och blanketter

Här har vi samlat all förköpsinformation, villkor, prislistor och ansökningsblanketter etc. som du har nytta av.