Kollektiv olycksfallsförsäkring - företag
Kollektiv olycksfallsförsäkring - företag

Kollektiv olycksfallsförsäkring - företag

När du vill försäkra fler.

  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Skydd de tider som ni behöver

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad täcker försäkringen?

Innehåll kollektiv olycksfallsförsäkring Innehåll kollektiv olycksfall

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Om din skada har krävt läkarbehandling kan du få ersättning för ärr.

Som avser att öka din rörelseförmåga och minska risken för en eventuell framtida invaliditet.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning.

Om skadan krävt vård kan du få ett engångsbelopp.

Du får 1 500 kronor för personligt skadade kläder, glasögon och andra handikapphjälpmedel.

Nödvändiga merkostnader som uppstår under den akuta sjuktiden till följd av ditt olycksfall. 

Kostnad för behandling av tandskada som uppkommit genom en olycksfallskada och som utförs av tandläkare.

Samtalsterapi hos legitimerad psykolog/psykoterapeut och psykiater samt resekostnader i samband med sådan terapi om du drabbas av en krisreaktion till följd av en olycka eller annan traumatisk händelse.

Ett engångsbelopp utbetalas vid dödsfall till ditt dödsbo.  

Kollektiv olycksfallsförsäkring

När du vill och behöver försäkra en större grupp av människor, som besökare, kunder eller medarbetare är det en trygghet att ha en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det kan till exempel vara vid tillfälliga evenemang som mässor och konserter, eller i en daglig butiksverksamhet.

Vem som helst kan vara med om en olycka. För det mesta går det bra, men när det inte gör det kan det vara skönt att veta att du har en försäkring som hjälper till med ekonomiskt stöd och kristerapi om det behövs. Vår kollektiva olycksfallsförsäkring kan tecknas av företag som har behov av att skydda exempelvis personal, besökare, publik, kunder, studerande, brukare, praktikanter, barn eller föräldrar i förskola/skola, medlemmar i en organisation, med flera. Försäkringen gäller utan självrisk och under de tider på dygnet som stödjer ert behov, exempelvis öppettider eller under arbetstid.

Kontakta oss om du vill teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring

Vad ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen?

Om någon på grund av en olycka får en bestående nedsättning av kroppsfunktion eller inte har möjlighet att arbeta mer än 50 procent får denne ekonomiskt stöd genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen. Det är den viktigaste delen i försäkringen. I samband med ett olycksfall kan också den skadade få ersättning för tandskador och för personliga tillhörigheter som skadas, samt för ärr. Fullständig information hittas i villkor och för- och efterköp längst ner på sidan.

Särskilda försäkringar för dig som lantbrukare

Om du har tillfällig hjälp på gården kan du teckna en försäkring som skyddar dina medarbetare vid olycksfall. Läs mer om Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medarbetare

Om din kund är med om en olycka på din gård får kunden ekonomiskt stöd från din kundolycksfallsförsäkring. Läs mer om Kundolycksfallsförsäkring

Mer information om alla gruppförsäkringar

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen är en av våra gruppförsäkringar, det vill säga försäkringar via företaget. På nedan länkar hittar du bland annat villkor, blanketter och för- och efterköpsinformation för alla våra gruppförsäkringar.

Detaljerad information - Kollektiv olycksfallsförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkor och för- och efterköp.