Villkor och förköpsinformation - individuell försäkring

Försäkringsvillkor och förköpsinformation för dig som har eller tidigare haft en försäkring via ditt företag. Gäller för sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring med flera.

Ansökan och hälsodeklarationer

Förköpsinformation och prisblad

Villkor

Bo kvar, 2022 (BK 410:11)
Bo kvar, 2023 (BK 410:12)

Individuell försäkring, 2022 (IND 600:9)
Individuell försäkring, 2023 (IND 600:10)

Fortsättnings- och vidareförsäkring Sjukvård, 2022 (FVF 910:01)
Fortsättnings- och vidareförsäkring Sjukvård, 2023 (FVF 910:02)

Fortsättnings- och vidareförsäkring, 2022 (FVF 920:01)
Fortsättnings- och vidareförsäkring, 2023 (FVF 920:02)

Skadeanmälan

Förmånstagarförordnande