Villkor och förköpsinformation - 1 till 9 anställda

Försäkringsvillkor och förköpsinformation för dig som har en försäkring via ditt företag. Gäller för sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukförsäkring med flera.

Ansökan och hälsodeklaration

Förköpsinformation och prisblad

Villkor

  • Sjukvårdsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring Bas
  • Förebygg- och rehabförsäkring
  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Månatlig sjukersättning
  • Sjukkapitalförsäkring
  • Medicinsk invaliditet vid sjukdom
  • Diagnosförsäkring
  • Barnförsäkring

Skadeanmälan

Förmånstagarförordnande