Villkor och förköpsinformation - minst 10 anställda

Försäkringsvillkor och förköpsinformation för dig som har en försäkring via ditt företag. Gäller för sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring med flera.

Ansökan

Handbok för gruppföreträdare

Handbok för gruppföreträdare

Förköpsinformation och prisblad

Villkor

  • Sjukvårdsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring Bas
  • Förebygg- och rehabförsäkring
  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Månatlig sjukersättning
  • Sjukkapitalförsäkring
  • Medicinsk invaliditet vid sjukdom
  • Diagnosförsäkring
  • Barnförsäkring

Förmånstagarförordnade