Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Blekinge

Blekinge län i vårt hjärta

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Blekinge bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi tror att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Vi tror att det är därför som Länsförsäkringar Blekinge har Sveriges nöjdaste kunder i flera olika kategorier.

I Blekinge finns alla sorters människor och alla sorters sätt att leva. Varannan villa och var fjärde bil är försäkrad hos oss. Det är några av sakerna som gör det här länet så spännande att jobba i. När andra vill vara allt för alla, vill vi vara bäst här. På vår hemmaplan.

 

 

Kundägt och nära

Är du kund hos Länsförsäkringar Blekinge är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring, utveckling i länet eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Med vår helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har vi unika möjligheter att göra det.

Vi vill leva nära våra kunder och skapa trygghet genom livets alla skeden. Vill du veta mer om oss eller har frågor tveka inte att ta kontakt med oss

Länsförsäkringar Blekinge ömsesidigt
Organisationsnr 536201-0505
Box 24
374 21 Karlshamn
E-post: info@lfblekinge.se


Organisation och ledning

Organisation

Fullmäktige

Länsförsäkringar Blekinge är kundägt. Det innebär att våra kunder har möjlighet att påverka bolaget. Att delta vid val av fullmäktige är ett konkret exempel på hur du som kund kan påverka. Du kan även själv ställa upp som kandidat.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Blekinge och består idag av 57 ordinarie ledamöter. På bolagsstämman är fullmäktige det högst beslutande organet då bland annat bolagets styrelse utses. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. 

 

Är du intresserad av att veta mer om hur det är att vara fullmäktige?

Kontakta Jennie Blanting på e-post: jennie.blanting@lansforsakringar.se

Information om valberedningen som lämnar förslag på ledamöter till fullmäktige hittar du här.

 

Årskalender med mötestider hittar du här>>

 

Vem är fullmäktige i ditt område?

I listan över våra fullmäktige hittar du vilka som representerar just ditt område. Se listan här


Styrelse

Bengt Mattsson, Styrelseordförande

Född 1948
Invald: 2013, mandatperiod: 2019-2022

Ursula Hass

Född 1962
Invald: 2017, mandatperiod 2017-2020

Carina Centrén

Född 1959
Invald: 2015, mandatperiod: 2018-2021

Bengt Nilsson

Född 1969
Invald: 2011, mandatperiod: 2017-2020

Anders Karlsson

Född 1953
Invald: 2016, mandatperiod 2019-2022

Maria Wachtmeister

Född 1975
Invald: 2019, mandatperiod 2019-2021

Anna-Carin Zielinski
Personalrepresentant

Caroline Ljungqvist
Personalrepresentant

 

En utförlig beskrivning av vår styrelse hittar du i vår årsredovisning

Information om valberedningen hittar du här

Företagsledning

Jens Listerö, Vd 

Tel: 0454-30 23 40
Mobil: 0705-19 58 19
E-post: jens.listero@lansforsakringar.se

Ola Holmberg, Affärsområdeschef försäkring

Tel: 0455-30 25 93
Mobil: 0707-22 95 60
E-post: ola.holmberg@lansforsakringar.se

Kjell-Arne Brännlund, Affärsområdeschef bank & liv

Tel: 0454-30 23 65
Mobil:
E-post: kjell-arne.brannlund@lansforsakringar.se

Mats Svensson, Chef Skadeservice

Tel: 0454-30 23 48
Mobil: 0708-19 58 09
E-post: mats.p.svensson@lansforsakringar.se

Camilla Nilsson, Personalchef

Tel: 0454-30 23 61
Mobil: 0707-87 08 28
E-post: camilla.nilsson@lansforsakringar.se

Renée Skogersson, Kommunikationschef

Tel: 0454-30 23 62
Mobil: 0721-90 67 06
E-post: renee.skogersson@lansforsakringar.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa Länsförsäkringar Blekinges bolagsordning.

Bolagsordning

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du Länsförsäkringar Blekinges Riktlinjer för ersättningar.

 

Årsredovisning

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet:

2018 års årsredovisning

2017 års årsredovisning

2016 års årsredovisning


Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona.

Protokoll bolagsstämma 2019>


Historia

Med rötter i 1800-talet

Från att ha varit ett renodlat sakförsäkringsbolag för lantbruk, är Länsförsäkringar Blekinge nu ett fullsortimentsbolag som erbjuder företag, lantbruk och hushåll sak- och personförsäkring samt banktjänster – allt under samma tak. Det är vi ensamma om i Blekinge.

Så här är det nu men hur började det en gång i tiden...

Till och med 1770 så var hemmansägarna - bönder som äger sin gård - i varje härad, enligt lag, skyldiga att betala brandstod (betyder ungefär brandstöd).
Den som drabbats av brand tilldömdes ersättning på sockenstämman och fick själv gå runt hos hemmansägarna i häradet och kräva in sin ersättning. Det var svårt att få ut ersättning då många struntade i att betala. Den som drabbats av skada betraktades nästan som en tiggare trots att han hade laglig rätt att få sin ersättning.

Därför kom en ny lag 1770 som öppnade för möjligheten att modernisera skadeutbetalningssättet. Den nya lagen innebar att man fick möjlighet, att sockenvis, ingå i särskilda brandstodsföreningar. Anledning till den här ändringen var önskan om en snabbare skadehantering inom den egna socknen.

Vid Hushållningssällskapets högtidssammanträde den 25 januari 1840 meddelades att ett brandstodsbolag bildats för Jämshögs socken. Detta sockenbolag är början på Länsförsäkringar Blekinges historia.

Landshövdingen föreslog att man skulle bilda ett brandstodsbolag för samtliga socknar i länet. Förslaget gillades, stadgar antogs och förfrågningar om medverkan skickades ut till de olika socknarna. Alla intressenter skulle sedan infinna sig i Ronneby den 15 juni 1843 för bildandet av ett ”Brandstodsbolag för Blekinge län för hus och lösören å landet”, som bolaget fick heta ända fram till 1909 då man bytte namn till Blekinge Läns Brandstodsbolag. 1969 var det återigen dags för nästa namnbyte till Blekinge Länsförsäkringsbolag.

Från 2006 heter bolaget Länsförsäkringar Blekinge

1986 bildades Länsförsäkringar Liv, och tio år senare startade Länsförsäkringar Bank.

Ännu idag är Länsförsäkringar Blekinge ett kundägt bolag med verksamhet i hela länet. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet.

Bolaget samarbetar med övriga 22 lokala länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen och tillsammans äger vi Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Bank och djurförsäkringsbolaget Agria.


Värdegrund och affärsidé

Vårt varumärke är förankrat i vår omvärld

Vi går till jobbet varje dag för att arbeta för en enklare vardag och en tryggare framtid. Och känner stolthet för det vi har möjlighet att åstadkomma för våra medmänniskor, i stort och litet. Idén har redan från starten 1843 varit att skapa trygghet på hemmaplan för våra kunder, som också är våra ägare.

Vår vision

Allt Blekinge behöver -

inom utveckling och samhällsengagemang

 

Vårt uppdrag

Med kundanpassade lösningar erbjuder vi alla i länet trygghet och möjligheter. Vi förebygger skador och engagerar oss lokalt för att skapa möjligheter och ett hållbart samhälle.

Våra kärnvärden

  • lokala
  • nära
  • trygga

Kärnvärdena är ett uttryck för vår vilja att verka nära våra kunder i Blekinge län och detta ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet


Länsförsäkringar Blekinges hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar Blekinge - gör det möjligt

Vi satsar 20 miljoner att investera i Blekingeföretag

En viktig del av vår verksamhet är att utveckla länet och på lång sikt säkra arbetstillfällen. Därför vill vi investera i driftiga företag i Blekinge. Vi går in som en mer eller mindre aktiv ägare under en period tills företaget står på egna ben. Har du en hållbar och skalbar idé och behöver hjälp med investeringskapital?


Miljöansvar

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ekonomiskt ansvar

När vi investerar finansiellt gör vi det i verksamheter med god uthållighet och i de som uppfyller rimliga etiska och miljömässiga krav.


Vi investerar i våra barn och ungdomars framtid

Vi vill stötta ungdoms- och idrottsverksamhet i Blekinge genom sponsring. Det gör vi inte bara för att vara goda förebilder och förebygga skador, även om det också är viktigt. Vi vill också bidra till att barn och ungdomar i Blekinge får en aktiv fritid och en god social träning.