Värdegrund och affärsidé

Vårt varumärke är förankrat i vår omvärld

Vi går till jobbet varje dag för att arbeta för en enklare vardag och en tryggare framtid. Och känner stolthet för det vi har möjlighet att åstadkomma för våra medmänniskor, i stort och litet. Idén har redan från starten 1843 varit att skapa trygghet på hemmaplan för våra kunder, som också är våra ägare.

Vår vision

Allt Blekinge behöver -

inom utveckling och samhällsengagemang

Vårt uppdrag

Med kundanpassade lösningar erbjuder vi alla i länet trygghet och möjligheter. Vi förebygger skador och engagerar oss lokalt för att skapa möjligheter och ett hållbart samhälle.

Våra kärnvärden

  • lokala
  • nära
  • trygga

Kärnvärdena är ett uttryck för vår vilja att verka nära våra kunder i Blekinge län och detta ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet.