Historia

Från att ha varit ett renodlat sakförsäkringsbolag för lantbruk, är Länsförsäkringar Blekinge nu ett fullsortimentsbolag som erbjuder företag, lantbruk och hushåll sak- och personförsäkring samt banktjänster – allt under samma tak. Det är vi ensamma om i Blekinge.

Så här är det nu men hur började det en gång i tiden...

Till och med 1770 så var hemmansägarna - bönder som äger sin gård - i varje härad, enligt lag, skyldiga att betala brandstod (betyder ungefär brandstöd).
Den som drabbats av brand tilldömdes ersättning på sockenstämman och fick själv gå runt hos hemmansägarna i häradet och kräva in sin ersättning. Det var svårt att få ut ersättning då många struntade i att betala. Den som drabbats av skada betraktades nästan som en tiggare trots att han hade laglig rätt att få sin ersättning.

Därför kom en ny lag 1770 som öppnade för möjligheten att modernisera skadeutbetalningssättet. Den nya lagen innebar att man fick möjlighet, att sockenvis, ingå i särskilda brandstodsföreningar. Anledning till den här ändringen var önskan om en snabbare skadehantering inom den egna socknen.

Vid Hushållningssällskapets högtidssammanträde den 25 januari 1840 meddelades att ett brandstodsbolag bildats för Jämshögs socken. Detta sockenbolag är början på Länsförsäkringar Blekinges historia.

Landshövdingen föreslog att man skulle bilda ett brandstodsbolag för samtliga socknar i länet. Förslaget gillades, stadgar antogs och förfrågningar om medverkan skickades ut till de olika socknarna. Alla intressenter skulle sedan infinna sig i Ronneby den 15 juni 1843 för bildandet av ett ”Brandstodsbolag för Blekinge län för hus och lösören å landet”, som bolaget fick heta ända fram till 1909 då man bytte namn till Blekinge Läns Brandstodsbolag. 1969 var det återigen dags för nästa namnbyte till Blekinge Länsförsäkringsbolag.

Från 2006 heter bolaget Länsförsäkringar Blekinge

1986 bildades Länsförsäkringar Liv, och tio år senare startade Länsförsäkringar Bank.

Ännu idag är Länsförsäkringar Blekinge ett kundägt bolag med verksamhet i hela länet. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet.

Bolaget samarbetar med övriga 22 lokala länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen och tillsammans äger vi Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Bank och djurförsäkringsbolaget Agria.