Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Blekinge är kundägt. Det innebär att våra kunder har möjlighet att påverka bolaget. Att delta vid val av fullmäktige är ett konkret exempel på hur du som kund kan påverka. Du kan även själv ställa upp som kandidat.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Blekinge. På bolagsstämman är fullmäktige det högst beslutande organet då bland annat bolagets styrelse utses. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. 

Är du intresserad av att veta mer om hur det är att vara fullmäktige?

Kontakta Jennie Blanting på e-post: jennie.blanting@lansforsakringar.se

Information om valberedningen som lämnar förslag på ledamöter till fullmäktige hittar du här (pdf).

Årskalender med mötestider hittar du här

Vem är fullmäktige i ditt område?

I listan över våra fullmäktige hittar du vilka som representerar just ditt område. Se listan här

Styrelse

Bengt Mattsson, Styrelseordförande

Född 1948
Invald: 2013, mandatperiod: 2019-2022

Magnus Larsson

Född 1968
Invald: 2020, mandatperiod 2020-2023

Carina Centrén

Född 1959
Invald: 2015, mandatperiod: 2018-2021

Bengt Nilsson

Född 1969
Invald: 2011, mandatperiod: 2020-2023

Anders Karlsson

Född 1953
Invald: 2016, mandatperiod 2019-2022

Maria Wachtmeister

Född 1975
Invald: 2019, mandatperiod 2019-2021

Anna-Carin Zielinski

Personalrepresentant

Caroline Ljungqvist

Personalrepresentant

Företagsledning

Jens Listerö, Vd 

Tel: 0454-30 23 40
Mobil: 0705-19 58 19
E-post: jens.listero@lansforsakringar.se

Ola Holmberg, Affärsområdeschef försäkring

Tel: 0455-30 25 93
Mobil: 0707-22 95 60
E-post: ola.holmberg@lansforsakringar.se

Kjell-Arne Brännlund, Affärsområdeschef bank & liv

Tel: 0454-30 23 65
Mobil:
E-post: kjell-arne.brannlund@lansforsakringar.se

Mats Svensson, Chef Skadeservice

Tel: 0454-30 23 48
Mobil: 0708-19 58 09
E-post: mats.p.svensson@lansforsakringar.se

Camilla Nilsson, Personalchef

Tel: 0454-30 23 61
Mobil: 0707-87 08 28
E-post: camilla.nilsson@lansforsakringar.se

Renée Skogersson, Kommunikationschef

Tel: 0454-30 23 62
Mobil: 0721-90 67 06
E-post: renee.skogersson@lansforsakringar.se

En utförlig beskrivning av vår styrelse hittar du i vår årsredovisning

Information om valberedningen hittar du här

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa Länsförsäkringar Blekinges bolagsordning.

Bolagsordning (pdf)

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du Länsförsäkringar Blekinges Riktlinjer för ersättningar. (pdf)

Årsredovisning

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet:

2019 års årsredovisning

2018 års årsredovisning (pdf)

2017 års årsredovisning (pdf)

2016 års årsredovisning (pdf)

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona.

Protokoll bolagsstämma 2020