Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Årsredovisning

Rapport om Solvens och Finansiell ställning

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Om vårt hållbarhetsarbete