Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholms årsredovisningar

Årsredovisning 2017

 

 

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Väsentliga händelser under året som gått

Nöjda kunder belöning för hårt arbete

  • Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år Sveriges mest nöjda kunder och i många fall finns de hos Länsförsäkringar. Vi har de mest nöjda kunderna bland annat inom Privat Försäkring. Dessutom vann Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kategorin Sveriges mest nöjda kunder Fastighetsmäklare, för andra året i rad.

Länsförsäkringar Stockholm öppnar Flaggskeppsbutik i City

  • Lokalen, belägen på Humlegårdsgatan 20, kommer att ge oss möjlighet att skapa en modern och tillgänglig mötesplats för våra kunder. Den större ytan ger oss också möjlighet till att samlokalisera med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och en bobutik kommer att etableras i lokalen. Inflytt sker under 2018.

40 miljarder i förmedlad bankaffär

  • Vi har de senaste åren löpande tagit marknadsandelar från våra bankkonkurrenter. Senaste året växte vi dubbelt så snabbt (5 %) som vår marknadsandel (2,5%). Utvecklingen har tagit banken från en tuff finansiell situation till att vara en lönsam kärnaffär. Hypotekslånen fortsätter vara motorn samtidigt som inlåningen fortsätter öka.

Olycksfall vuxen

  • Under 2018 har köpet av olycksfallsaffären från Länsförsäkringar AB succesivt flyttats över och vi har nu hela affären i vårt bestånd som utgör 32 miljoner kronor i beståndspremie. Skadeprocenten för hela olycksfallsaffären har varit på 61 % vilket gör detta till en lönsam affär. I och med köpet av affären har vi även tagit över skaderegleringen av produkten.

Fler digitala tjänster

  • Vår prisbelönta mobilapp fick förstärkning under året när bilskadeanmälan lanserades i november. En förenkling för kunderna, bland annat kan de använda GPS-funktionalitet för att ange var skadan inträffat och på ett enkelt sätt även bifoga bilder direkt från mobilens kamera. Våra företagskunder kan nu i högre utsträckning göra fler saker själva online. Digitala köptjänster finns nu både i sak- och livförsäkringsaffärerna.

Skadeförebyggande arbete

  • Vi fortsätter vårt lokala samhällsengagemang och delade under 2017 ut fler än 16 000 reflexvästar till förskolebarn. De senaste tre åren har vi delat ut totalt nästan 40 000 reflexvästar.

Reflexvästar

  • Under 2017 har totalt cirka 6 500 besiktningar genomförts hos privat- och företagskunder. Vi har fortsatt att driva våra skadeförebyggande program för yrkestrafiken och för våra lantbrukskunder. Under året har vi tillsammans med flera andra länsförsäkringsbolag även testat Ride Safe, ny teknik i mobilen för att minska mobilsurfandet under bilkörning. Vi genomförde även kampanjen Sveriges största brandövning för att få fler att genomföra livsviktig brandövning i hemmet.

UN Global Compact

  • I december anslöt sig Länsförsäkringar Stockholm till FNs Global Compact och Vd Fredrik Bergström har skrivet under ett "Letter of Commitment". Global Compact innebär att vi förbinder oss att följa FN:s 10 principer gällande före-tags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt att i Hållbarhetsredovisningen årligen rapportera vilka åtgärder vi vidtagit.

Ladda ner årsredovisningen

Nyckeltal
  2017 2016
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 463 441
Operativt resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 165 156
Balansomslutning, MSEK 7 086 6 418
Konsolideringsgrad, % 184 173
Antal anställda 344 312
Antal kunder 547 064 538 786

Årsedovisningar från tidigare år

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016


Om Länsförsäkringar Stockholm

Vi finns där du finns

Allt vi gör går ut på att skapa trygghet åt människor. Vi finns där du finns och behöver oss och erbjuder dig hjälp i livets alla faser och behov. Vi erbjuder inte bara försäkringar utan också sparande, bolån, fastighetsförmedling och allt du behöver för din ekonomiska trygghet.

Läs mer om Länsförsäkringar Stockholm

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete