Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Stockholms årsredovisningar

Årsredovisning 2018

Nöjda kunder belöning för hårt arbete i år igen

Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år Sveriges mest nöjda kunder och i många fall finns de hos Länsförsäkringar. Vi har de mest nöjda kunderna bland annat inom Privat Försäkring och Privat bolån. Dessutom vann Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kategorin Sveriges mest nöjda kunder Fastighetsmäklare för tredje året i rad.

Delägare Humlegården

Under året utökades Humlegårdens ägarkrets till att omfatta samtliga 23 länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar

Stockholm förvärvade aktier i Humlegården AB till ett värde av 170 miljoner kronor genom det helägda dotterbolaget LFS Fastigheter AB.

Ny startaföretagsförsäkring

I början på året lanserade vi en prova på-försäkring för nystartade företag. Den nya Startaföretagsförsäkringen är en skräddarsydd försäkring som passar de flesta små nystartade företag och erbjuder en lösning med ett brett skydd till fast pris under sex månader. Under 2018 tecknade 216 småföretagare vår nya försäkring.

Lansering av ny telefonitjänst

Tjänsten Fritt tal innebär att man kort beskriver sitt ärende istället för att knappa sig fram när man ringer till oss. Sedan Fritt tal introducerades har vi uppnått en mycket hög frekvens av rätt framkoppling för tusentals inkommande samtal.

Antal vidarekopplingar inom organisationen har sjunkit från 26 procent till endast 8 procent.

Skadeförebyggande arbete

Under 2018 har cirka 6 000 besiktningar genomförts hos privat- och företagskunder. I pilotprojektet för Grannsamverkan, som planeras fortgå till slutet av februari, testas vår app Goda Grannar

i fem bostadsrättsföreningar och i 400 hyresbostäder i samarbete med Stena fastigheter. Dessutom har vi distribuerat 150 smarta vattensensorer till boende i Stockholm som en del i pilotprojetet Smarta vattenlarmet. Sensorn kopplas upp mot wifi och larmar om det finns risk för vattenskador i hemmet via en app.

Reflexvästar

Vi fortsätter vårt lokala samhällsengagemang och har under 2018 delat ut mer än 20 000 reflexvästar till förskolebarn. Vi har de senaste fyra åren delat ut över 67 000 reflexvästar.

Globala miljömålen

I september 2015 enades världens länder i FN om 17 mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en viktig milstolpe för världen och en positiv vision som inspirerar såväl länder som företag att göra mer. Med agenda 2030 har det blivit ännu tydligare att ansvarsfulla och nytänkande företag kommer att spela en avgörande roll för att världen ska lyckas nå de högt ställda målen. Länsförsäkringar Stockholm bidrar till flera av de globala målen genom våra sex väsentliga hållbarhetsområden: Smart och skadefri vardag, Rätt erbjudande, Transparens, Framtidens arbetsplats, Ansvarsfulla investeringar och Hållbara leverantörer.

Årsredovisning 2018

Nyckeltal
  2018 2017 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 271 463
Operativt resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 118 165
Balansomslutning, MSEK 7 407 7 086
Konsolideringsgrad, % 194 184
Antal anställda 360 344
Antal kunder 544 833 547 064 

Årsedovisningar från tidigare år

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018
Rapport om solvens och finansiell ställning 2017
Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Om Länsförsäkringar Stockholm

Vi finns där du finns

Allt vi gör går ut på att skapa trygghet åt människor. Vi finns där du finns och behöver oss och erbjuder dig hjälp i livets alla faser och behov. Vi erbjuder inte bara försäkringar utan också sparande, bolån, fastighetsförmedling och allt du behöver för din ekonomiska trygghet.

Läs mer om Länsförsäkringar Stockholm

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete