Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Årsredovisning 2019

Länsförsäkringar Stockholm 175 år

Grunden till dagens Länsförsäkringar Stockholm lades redan 1844, då Stockholms Stads och Stockholms läns brandstodsbolag bildades. I 175 år har vi funnits här för stockholmarna och utvecklats i takt med samhället. Detta firades internt den 8 maj då vi hyllade vår resa under 175 år och rustar förkommande 175 år (minst).

Alfrida

Den 2 januari drog stormen Alfrida in över stora delar av Stockholms län med nedfallna träd, strömavbrott, skadade byggnader och bilar som följd. Vi registrerade totalt över 2 500 stormskador till följd av Alfrida, varav cirka 1 600 är privatkunder, 800 lantbrukare och 100 företagskunder.

Sveriges största brandövning

2019 var tredje året som vi, tillsammans med de 22 andra länsförsäkringsbolagen i landet, deltog i kampanjen Sveriges största brandövning. Alla har säkert varit med om en brandövning någon gång. Trots att de allra flesta bränder där människor skadas sker i hemmen är det få av oss som har gjort slag i saken och brandövat med våra nära och kära. Med kampanjen Sveriges största brandövning vill vi få fler att brandöva hemma. Vi såg också till att skapa förutsättningar att förebygga bränder genom att dela ut 1 250 brandvarnare till stockholmarna och även erbjuda ett brandpaket innehållande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt till halva priset vilket 1 119 stockholmare nappade på.

Ökning av försäkringar

Länsförsäkringar Stockholm har haft en fortsatt god tillväxt på försäkringssidan.

Nettoökningen under året blev cirka 10 500 försäkringar varav närmare 10 000 var privatförsäkringar. Bolaget har nu totalt 416 000 försäkringar, varav 362 000 är för privatkunder.

Kundvänligare kontor i Solna

En bättre miljö för kunder och medarbetare var målet när vi i under sommar och höst byggde om entréplanet på Telegrafgatan 8A i Solna. Resultatet är en välkomnande mötesplats som speglar vårt varumärke och vårt breda utbud av produkter för trygghet genom hela livet.

Skadehantering i rekordfart!

Trots ett år med fler skador än 2018 – omkring 9 000 fler – hanterade våra Skadeavdelningar ärendena i snabb takt och med fortsatt hög servicenivå. 

Resultatet är den lägsta skadekvoten (antal öppna skador i förhållande till antal anmälda skador) i Länsförsäkringar Stockholms historia.

Vi engagerar oss i samhället

Länsförsäkringar Stockholm har som första bolag i länet certifierats som en FairPayer. Detta är en certifiering som säkerställer att vår sponsring fördelas

jämställt i syfte att alla, oavsett kön, ska ges samma möjligheter att idrotta. Förutom att sponsringen fördelas jämlikt mellan flick- och pojklag så är även den geografiska spridningen i länet viktig. Under 2019 har vi sponsrat 22 barn- och ungdomslag i länet och fördelningen ligger 50/50 mellan pojkar och flickor.

Reflexvästar

Vi fortsätter vårt lokala samhällsengagemang och har under 2019 delat ut över 40 000 reflexvästar till förskolebarn. Vi har sedan starten 2014 delat ut fler än 110 000 reflexvästar.

Årsredovisning 2019

Nyckeltal

2019 2018
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 748 271
Operativt resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK 60 118
Balansomslutning, MSEK 8 250 7 407
Konsolideringsgrad, % 211 194
Medelantalet aställda 377 360
Antal kunder 554 868 544 833

 

Tidigare årsredovisningar

Om Länsförsäkringar Stockholm

Vi finns där du finns

Allt vi gör går ut på att skapa trygghet åt människor. Vi finns där du finns och behöver oss och erbjuder dig hjälp i livets alla faser och behov. Vi erbjuder inte bara försäkringar utan också sparande, bolån, fastighetsförmedling och allt du behöver för din ekonomiska trygghet.

Läs mer om Länsförsäkringar Stockholm

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Om vårt hållbarhetsarbete