Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Här kan du ta del av Länsförsäkringar Stockholms rapport om solvens och finansiell ställning för 2016.