Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkring Kronobergs årsredovisning

Årsredovisning 2017

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

  • Länsförsäkring Kronoberg ägs av alla kunder som har en sakförsäkring i bolaget. När det går bra för bolaget ger vi tillbaka till våra ägare i form av återbäring. På så sätt får kunderna, tillika ägarna, ta del av goda resultat från tidigare år. På 2017 års resultat har en avsättning på 60 miljoner gjorts för utbetalning under 2019. 
  • Under 2017 har Länsförsäkringar fått flera utmärkelser. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar de mest nöjda kunderna inom försäkring privat, bank privat, bank företag, bolån, fastighetslån företag och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar har även fått pris för ”Bästa mobila upplevelse” av Web Service Awards.
  • Under året har en rad olika hållbara insatser och samarbeten startats. Vi har samarbetet med bland andra Ung Företagsamhet, Företagsfabriken, Älmhult IF:s akademi, Öster i samhället och Växjö Lakers. Samarbetet med Växjö Lakers är en satsning på deras ungdomsverksamhet för att stärka deras värdegrundsarbete. 
  • Länsförsäkring Kronoberg har haft en kraftig tillväxt på försäkringssidan, framför allt på privatmarknad och motor. Under året har nettoökningen varit cirka 8 400 försäkringar och vi har nu totalt 169 000 försäkringar, varav 127 000 är för privatkunder.
  • Sociala medier är en viktig del i kundernas vardag, därför har bolaget satsat på att stärka sin närvari i dessa kanaler. Genom att finnas tillgängliga på Facebook och Instagram kan kunden möta oss på den platfform de själva föredrar, Fokus har varit på omtankebudskap som genererar mervärde för kunden.
  • Öster i samhället mottog Länsförsäkring Kronobergs hållbarhetspris 2017 för det fantastiska och långsiktiga arbete som göra med målet att skapa ett socialt hållbart samhället för barn och ungdomar i Växjö. Motiveringen lyder: På ett språk som alla förstår har pristagaren gjort en stor satsning för barn och ungdomar. Genom att skapa välbesökta mötesplatser för alla, på tidpunkter när det behövs som mest, har de bidragit till att minska utanförskapet och öka tryggheten. Ett fantastiskt och långsiktigt engagemang som skapar möjligheter för framtiden. Årets pristagare är så mycket mer än bara fotboll. 
  • Vårt skadeförebyggande arbete har fortsatt under året. det har installerats mer än 800 brand- och inbrottslarm och vi har genomfört informationsträffar om till exempel grannsamverkan. Vidare har v för femtonde året i rad samlat in skrot och miljöfarligt avfall hos våra lantbrukskunder. Sammanlagt har vi samlat in 284 ton skrot och 26 ton miljöfarligt avfall. 
  • Länsförsäkring Kronobergs bankverksamhet har haft fortsatt stark tillväxt under året och affärsvolymen ökade med 1 miljard kronor till totalt 8,1 miljarder kronor.

Läs hela årsredovisningen

Marknadsandelar, %
Villa/hem* 52
Hem* 41
Lantbruk 83
Företag 48
Bank, privat 8

* Gäller sakförsäkring

Årsedovisningar från tidigare år


Om Länsförsäkring Kronoberg

Vår lokala närvaro är vår styrka

Välkommen till det lokala kundägda bolaget som erbjuder trygghetslösningar och finansiella tjänster i Kronobergs län - Länsförsäkring Kronoberg.

Till vår personal på kontoren i Växjö, Ljungby och Älmhult, samt till våra ombud runt om i hela länet, kan du vända dig när du vill ha lokal och personlig service samt kloka råd när det gäller bank och försäkring.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkring Kronoberg är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkring Kronoberg är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Läs mer om Länsförsäkring Kronoberg

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete