Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkring Kronoberg

Vår lokala närvaro är vår styrka

Välkommen till det lokala kundägda bolaget som har verkat i länet sedan 1801. Vår övertygelse är idag densamma som när vi startade – att verka så nära våra kunder som möjligt. Vår marknad är Kronobergs län och som lokalt bolag lägger vi kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder, som också är våra ägare.

Till vår personal på kontoren i Växjö, Ljungby och Älmhult, samt till våra anknutna försäkringsförmedlare runt om i hela länet, kan du vända dig när du vill ha lokal och personlig service samt kloka råd när det gäller bank och försäkring.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkring Kronoberg är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Samlat på samma ställe.


Fler än 100 medarbetare. Bara för dig!

Det började 1801 med försäkringar. 1996 kompletterade vi med bankservice. Ytterligare några år senare startade vi fastighetsmäkleri. Nu är vi ett komplett, finansiellt varuhus för trygga försäkringar och sunda, ekonomiska lösningar. Det gäller för såväl privatpersoner, företag som lantbruk.

När kunder och verksamhet växer måste vi också göra det för att fortsätta ge god service. Nu är vi över 100 medarbetare, som ser till att göra vardagen tryggare och bättre för alla som bor och verkar i Kronobergs län. Om ”olyckan är framme” är vi snabbt på plats för att hjälpa våra kunder. Vi är flest, när det behövs som bäst, helt enkelt.

Länsförsäkring Kronoberg ömsesidigt
Organisationsnummer 529501-7189
Box 1503
351 15 Växjö
E-post: info@lfkronoberg.se

Välkommen att bli delägare

Vi får ofta höra av våra kunder att ”Länsförsäkring Kronoberg är bra att ha att göra med”. Det gillar vi, givetvis. Vi kan säga detsamma om våra kunder. Det är ju faktiskt de som äger oss.

När vi ger återbäring så gör vi det till kunderna, ingen annan. Faktum är att vi de senaste fem åren delat ut totalt 100 miljoner kronor i återbäring.

Fler och fler inser fördelarna med att samla sina bank- och försäkringsärenden hos oss, bli delägare och ta del av rabatter och återbäring.

Det finns bara en hake för att du ska kunna bli kund hos oss: Du måste bo i Kronobergs län. Vi har kontor i Växjö, Ljungby och Älmhult samt ett finmaskigt nät av anknutna försäkringsförmedlare. Räkna alltså med närhet till service och kontaktpersoner, var i länet du än bor.

Välkommen, du också!


Organisation och ledning

Fullmäktige

Du som är kund hos Länsförsäkring Kronoberg är samtidigt en av våra ägare.
För de flesta inskränker sig kontakten med ett försäkringsbolag till att betala premien och emellanåt få ersättning när oturen varit framme. Men för kunderna i Länsförsäkring Kronoberg finns det en verklig möjlighet att påverka verksamheten i bolaget.

- Att vara kund hos oss innebär mycket mer än att bara betala sin premie, säger Beatrice Kämpe Nikolausson som är vd på Länsförsäkring Kronoberg. Det är våra kunder som äger bolaget och några andra ägare finns inte. Därför är det också kunden som är vår enda uppdragsgivare!

Det mest påtagliga sättet att utöva sitt ägande är att välja fullmäktige. Sådana val äger rum på flera orter i länet under hösten. Det ska väljas ett antal fullmäktige – hur många är beroende av hur många försäkringstagare som finns i respektive kommun. Det är sedan fullmäktiges uppgift att tillvarata försäkringstagarnas intresse på den årliga bolagsstämman och då bland annat utse bolagets styrelse.

 Fullmäktige i Länsförsäkring Kronoberg


Styrelse

Per-Åke Holgersson - Ordförande

Tel: 0477-610 27
E-post: per-ake.holgersson@LFkronoberg.se

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Vd
Tel: 0470-72 00 23
Mobil: 072-566 22 21
E-post: beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Louise Manestam

Ledamot

Maria af Trampe

Ledamot

Per Jonsson

Ledamot

Pär Aspengren

Ledamot

Veronica Pettersson

Ledamot

Ronny Lindén

Ledamot

Torbjörn Lennartsson

Personalrepresentant
Tel: 0470-72 00 85
E-post: torbjorn.lennartsson@LFkronoberg.se

Styrelsens arbetsordning
Valberedning

Företagsledning

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Vd
Tel: 0470-72 00 23
Mobil: 072-566 22 21
E-post: beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Monica Persson

Personalchef
Tel: 0470-72 00 53
Mobil: 070-514 56 48
E-post: monica.persson@LFkronoberg.se

Hans Larsson

Chef Affärsområde Privat
Tel: 0470-72 00 16
Mobil: 070-242 40 71
E-post: hans.larsson@LFkronoberg.se

Billy Söderqvist

Chef Affärsområde Företag & Lantbruk
Tel: 0470-72 00 39
Mobil: 070-533 70 55
E-post: billy.soderqvist@LFkronoberg.se

Anders Bylin

Chef Ekonomi & IT
Tel: 0470-72 01 10
Mobil: 070-818 12 54
E-post: anders.bylin@LFkronoberg.se

Björn Jarlvik

Bolagsjurist
Tel: 0470-72 00 62
E-post: bjorn.jarlvik@lfkronoberg.se

Peter Lagerström

Skadechef
Tel: 0470-72 00 75
E-post: peter.lagerström@lfkronoberg.se

Mats Rolf

Chef Affärsutveckling & Service
Tel: 0470-72 00 34
Mobil: 072-164 68 96
E-post: mats.rolf@LFkronoberg.se

Johan Hördegård

Bankchef
Tel: 0470-72 01 38
Mobil: 070-980 91 60
E-post: johan.hordegard@LFkronoberg.se

Björn Leifland

Hållbarhets- och kommunikationschef
Tel: 0470-72 01 33
Mobil: 070-870 67 12
E-post: bjorn.leifland@LFkronoberg.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Länsförsäkring Kronoberg är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig.
Det betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Genom valda representanter i form av fullmäktige och styrelse har kunderna en aktiv påverkan.

Bolagsstämman beslutade om en ny bolagsordning 2011 som senare godkänts av Finansinspektionen. 

Bolagsordning

Årsredovisning

Här kan du läsa vår årsredovisning:

Årsredovisning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 

Solvens- och verksamhetsrapport 2018

Riktlinje för ersättning

Ersättningsriktlinje 2017

Årsstämma

2019 års årsstämma ägde rum torsdagen den 25 april i Ljungby Arena. 2020 hålls årsstämman i Växjö.

Trygghetsredovisning

Här kan du läsa vår Trygghetsredovisning, som är en berättelse om vårt hållbarhetsarbete.

Trygghetsredovisning 2017


Värdegrund och Affärsidé

Vår vision

Tillsammans skapar vi trygghet & möjligheter. 

Affärsidé

Vi är ett lokalt kundägt företag som med omtanke, tillgänglighet och kompetens erbjuder attraktiva trygghetslösningar och har de mest nöjda kunderna. 

Våra värdeord

  • Laganda
  • Engagemang
  • Handlingskraft
  • Nyfikenhet

Samhällsengagemang och miljö

Vi vill vara en del av din vardag

Länsförsäkring Kronoberg stödjer och samarbetar aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar och trygga lösningar för kunders ekonomi. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Vi stöttar ungdoms- och idrottsverksamhet i hela Kronoberg. Det gör vi inte bara för att vara goda förebilder och förebygga skador, även om det också är viktigt. Vi vill också bidra till att barn och ungdomar i Kronobergs län får möjlighet till en aktiv fritid och en god social träning. Vi investerar i våra barn och ungdomars framtid. Öster i samhället och LF Cup är två exempel på vårt engagemang.

Läs mer om våra projekt och vår delaktighet i samhället här.

Bild på glada fotbollsungdomar

Sponsring som gynnar nutid och framtid

Vår logotyp syns även i andra sammanhang. Vår sponsring finns till hands för kulturevenemang och annan samhällsutveckling. Vi sponsrar näringslivet som främjar utvecklingen i vårt närområde. Academy of Music and Business, Ung företagsamhet och Företagsfabriken är några viktiga aktörer för ett framtida, levande län. Det är ytterligare exempel på vårt engagemang för nutid och framtid.

Hållbarhet: det viktiga arvet till kommande generationer

Vi på Länsförsäkring Kronoberg är väldigt måna om det arv vi lämnar ifrån oss till kommande generationer. Just därför lyfter vi fram hållbarhetsfrågorna på agendan, och ökar våra insatser inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett exempel är det Hållbarhetspris vi instiftade 2015, och som våra kunder och allmänheten kan nominera sina favoriter till.

Miljöpolicy

Länsförsäkring Kronoberg arbetar ständigt med att förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att bolaget följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss. Bolaget arbetar med att minimera dess miljöpåverkan och eftersträvar öka medarbetarnas kunskap och förståelse om den påverkan som vår verksamhet har på miljön. Vi arbetar också med att påverka och vägleda kunder, leverantörer och andra intressenter och samverkar med andra aktörer för att driva miljöarbetet framåt och minska miljöpåverkan.

Genom vårt miljöansvar ska vi vara det självklara valet för våra kunder och samarbetspartners.

Leverantörskod

Hållbart företagande är viktigt för Länsförsäkring Kronoberg. Genom vårt förhållningssätt vill vi skapa långsiktiga värden för våra leverantörer, kunder, ägare och medarbetare. Vi vill att vår verksamhet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. För detta krävs att vi tar ansvar och agerar långsiktigt och bygger förtroendefulla relationer med våra kunder, leverantörer och med omvärlden.

Leverantörskod