Organisation och ledning

Du som är kund hos Länsförsäkring Kronoberg är samtidigt en av våra ägare. För de flesta inskränker sig kontakten med ett försäkringsbolag till att betala premien och emellanåt få ersättning när oturen varit framme. Men för kunderna i Länsförsäkring Kronoberg finns det en verklig möjlighet att påverka verksamheten i bolaget.

Styrelse

Vår styrelse är framröstad baserat på förslag från valberedningen.

Företagsledning

Vår företagsledning arbetar med att styra Länsförsäkringar Kronoberg så att det blir så bra som möjligt - för din skull.

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Vd
Tel: 0470-72 00 23
Mobil: 072-566 22 21
E-post: beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Monica Persson

Chef HR
Tel: 0470-72 00 53
Mobil: 070-514 56 48
E-post: monica.persson@LFkronoberg.se

Susanna Kronsell

Chef Strategi & Affärsutveckling

Anders Bylin

Chef Ekonomi & Affärsstöd
Tel: 0470-72 01 10
Mobil: 070-818 12 54
E-post: anders.bylin@LFkronoberg.se

Björn Leifland

Chef Kommunikation & Hållbarhet
Tel: 0470-72 01 33
Mobil: 070-870 67 12
E-post: bjorn.leifland@LFkronoberg.se

Björn Jarlvik

Chef Juridik
Tel: 0470-72 00 62
Mobil: 072-166 62 05
E-post: bjorn.jarlvik@LFkronoberg.se

Daniel Herrlin

Chef Affärsområde Försäkring
Tel: 0470-72 01 18
Mobil: 072-166 62 01
E-post: daniel.herrlin@LFkronoberg.se

Peter Lagerström

Chef Affärsområde Skadeservice
Tel: 0470-72 00 75
Mobil: 073-151 28 94
E-post: peter.lagerstrom@LFkronoberg.se

Johan Hördegård

Chef Affärsområde Band & Liv
Tel: 0470-72 01 38
Mobil: 070-980 91 60
E-post: johan.hordegard@LFkronoberg.se

Länsförsäkring Kronoberg ömsesidigt
Organisationsnummer 529501-7189
Box 1503
351 15 Växjö
E-post: info@lfkronoberg.se

Läs också