Bolagsstyrning

Länsförsäkring Kronoberg är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig. Det betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Genom valda representanter i form av fullmäktige och styrelse har kunderna en aktiv påverkan.

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om en ny bolagsordning 2021 som senare godkänts av Finansinspektionen. 

Årsstämma

2022 års årsstämma ägde rum torsdagen den 21 april.

 

Riktlinje för ersättning

Värdegrund och affärsidé

Vår vision

Tillsammans skapar vi trygghet & möjligheter. 

Affärsidé

Vi är ett lokalt kundägt företag som med omtanke, tillgänglighet och kompetens erbjuder attraktiva trygghetslösningar och har de mest nöjda kunderna.

Våra värdeord

  • Laganda
  • Engagemang
  • Handlingskraft
  • Nyfikenhet