Vem ska representera dig i vår fullmäktige?

Våra kunder är också våra ägare. Som kund hos oss är du också delägare i Länsförsäkring Kronoberg. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige. Där sitter 53 försäkringskunder som är med och påverkar bolagets framtid.

Familj i buss

Hos oss är det kunderna som bestämmer

Vi skiljer oss från många andra bank- och försäkringsbolag genom att kunderna är våra ägare. Vi startades för över 220 år sedan när invånare i vårt län gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter. Idén var högst affärsmässig, men gick inte ut på att tjäna pengar. Poängen var att tjäna människorna som levde och verkade i trakten, så att både folk och företag kunde utvecklas.

Det är så det fortfarande fungerar och därför kallas vi för ett ”ömsesidigt bolag”. Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och till exempel vårt fondbolag.

Fullmäktige – högsta ledning och viktiga ambassadörer

Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare och har möjlighet att ta plats i fullmäktige när det är dags för val. Det är fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen, och eftersom styrelsen utser vd, och vd leder arbetet i de olika verksamheterna, så är du i egenskap av ledamot med och påverkar företagets inriktning.

Fullmäktigeledamöter är med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar i vissa övergripande beslut. Och som representant för våra kunder blir du också en viktig ambassadör för oss på Länsförsäkring Kronoberg.