Spara ansvarsfullt och hållbarhetsinriktat

Du och dina anställda kan göra verklig skillnad genom att placera pensionspengarna ansvarsfullt och hållbarhetsinriktat.

En chans för företagare att påverka

Just tjänstepensionen är ett sparande där man som företagare har extra stor möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ett så långsiktigt sparande gör det en väldigt stor skillnad om du är aktiv och hur du väljer att placera dina pengar. Gör du det i exempelvis ansvarsfulla fonder kan du faktiskt låta pengarna bidra till en bättre samhällsutveckling. 

Så här kan du spara ansvarsfullt

 1. Spara i Länsförsäkringars egna fonder

  Våra egna fonder investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. 

   

  Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan för att se våra egna fonder. 

 2. Spara i hållbarhetsinriktade fonder

  I vårt fondutbud finns det flera hållbarhetsinriktade fonder som har tydliga strategier att välja in, välja bort och påverka bolag som ingår i fonderna för att bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

   

  I vår fondlista, under fliken Hållbarhet, märks alla fonder upp med olika symboler. Det finns flera hållbarhetsmärkningar, till exempel låg Co2-risk och om fonden utifrån EUs hållbarhetsregelverk främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål. Vill du läsa mer om de olika symbolerna och märkningarna kan du göra det här

 3. Spara med hjälp av hållbarhetsinriktade placeringsförslag

  Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. Placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur utvalda utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.

 4. Spara i tematiska hållbarhetsfonder

  Välj att spara i fonder som aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv som passar med dina intressen och värderingar, till exempel förnybar energi och miljöfonder.

Kom igång med ditt sparande

För att spara ansvarsfullt behöver du till exempel ett investeringssparkonto, ISK, eller en tjänstepension att placera i.

Är du bankkund hos oss öppnar du enkelt ett ISK i vår app, sedan är det bara att välja fonder och så är du igång. Har du din tjänstepension hos oss loggar du in på Mina sidor och gör ditt fondval under menyvalet Pension.

 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Spara i Länsförsäkringar Global klimatindex

Efterfrågan på att investera i mer hållbara alternativ ökar kraftigt, och med vår fond Länsförsäkringar Global klimatindex kan du spara med hänsyn till klimatet, till en lägre kostnad.

Läs mer om fonden här

Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar

Ansvarsfulla investeringar är viktigt för oss och vi tror att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar