Risker vid fondsparande

När du sparar i fonder tar du en risk i olika utsträckning. Risk innebär i korthet att värdet på dina placeringar kan variera över tiden. Risken i en placering fastställs ofta genom att man beräknar hur avkastningen varierar över olika tidsperioder historiskt sett. Om värdet svänger kraftigt upp och ned betraktas risken som hög medan små svängningar tolkas som lägre risk.

För att du ska lätt ska förstå hur hög risken är i en fond i vårt fondutbud delas fonderna i sju olika risknivåer, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.

I tabellen nedan kan du se exempel på fonder i respektive risknivå. I vilken risknivå en fond hamnar kan variera över tiden. I vår fondkurslista kan du sortera fonderna utifrån risknivå genom att klicka på rubriken "Rating & risk".

Riskskalan anger risken för fonderna

Måttet som är utgångspunkt för vilken risknivå som fonderna får kallas standardavvikelse eller total risk. Standardavvikelse är ett statistiskt riskmått som visar de genomsnittliga historiska variationerna i avkastningen, ju högre värde, desto större svängningar och därmed högre risk. Indelningen i fondkurslistan är gjord utifrån hur mycket andelskurserna i fonderna varierat de senaste tre och fem åren. 

Den totala risken beräknas alltså på hur stora svängningarna har varit historiskt och förhoppningen är att det ska ge en bild av hur det kommer att vara i framtiden. Det finns dock ingen garanti för att det blir så i framtiden. Risken i en fond kan dessutom ändras över tiden, exempelvis kan en viss region eller bransch över tiden förändras utifrån läget på finansmarknaderna vilket gör att fondernas risknivåer kan variera över tiden. 

Några exempel på fonder som har risknivå 7 är branschfonder och tillväxtmarknadsfonder. Många Sverigefonder återfinns i nivå 6. I risknivå 5 ingår fonder med bredare placeringar som Globalfonder, Europafonder och USA-fonder men även blandfonder och Fond-i-fonder. I nivå 3 återfinns främst räntefonder som obligationsfonder och i 1 och 2 penningmarknadsfonder som har den lägsta risken.

Sambandet mellan risk och avkastning

Hög risk ger möjlighet till större avkastning än när man tar låg risk men å andra sidan finns risken att värdet då och då kan bli mindre än när man började spara. Det finns ett samband mellan risk och avkastning som innebär att för att få chans till högre avkastning måste man också vara beredd att ta större risker. Men bara för att man tar hög risk innebär det inte automatiskt att man får hög avkastning. Det finns högriskplaceringar som inte ger någon avkastning alls och andra som ger väldigt bra avkastning.

Hur hög risk vill jag ta?

Vilken risk du bör ta beror på när du kommer att behöva dina sparade pengar. Det är bra att känna till att olika fondtyper har olika risknivåer. Om man kombinerar dem går det att minska den totala risken i portföljen. Det går dock inte helgardera sig mot alla risker om du vill få mer än räntan på sparkontot.

Risknivå

Exempel på fonder (kan variera)

7 Branschfond, småbolagsfond, tillväxtmarknadsfond, rysslandsfond
6 Regional aktiefond, asienfond, sverigefond, teknologifond
5 Regional aktiefond, Fond-i-fond, hedgefond, pensionsfond
4 Blandfond, Fond-i-fond
3 Lång räntefond, obligationsfond
2 Kort räntefond, penningsmarknadsfond
1 Kort räntefond, likviditetsfond

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Till fonder & fondkurser