Placeringsförslag med hållbar inriktning
Placeringsförslag med hållbar inriktning

Placeringsförslag med hållbarhetsinriktning

Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud.

Fonder som främjar hållbarhet och har hållbarhet som mål
Våra förvaltare ser över förslagen varje månad
Tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Följ våra placeringsförslag med hållbar inriktning

Placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål i vårt pensionsutbud med fokus på hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk.

Du kan välja mellan Defensiv, Stabil, Balans, Tillväxt och Potential. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn. 

Om du redan är kund kan du logga in på Mina sidor eller via appen, gå in i ditt sparande och söka upp fonderna i det förslag som du tycker passar dig. Är du bankkund kan du även starta ett nytt sparande i ISK eller på ett fondkonto

Hållbarhetsinriktad Defensiv

Hållbarhetsinriktad Defensiv passar dig som sparar på kort sikt och önskar mycket låg risk. Portföljen består i normalfallet av 100 procent räntefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Hållbarhetsinriktad Stabil

Hållbarhetsinriktad Stabil passar dig som sparar på medellång sikt och önskar låg risk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 30 procent aktiefonder och 70 procent räntefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Hållbarhetsinriktad Balans

Hållbarhetsinriktad Balans passar dig som sparar på medellång sikt och önskar medelrisk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 55 procent aktiefonder och ca 45 procent räntefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Hållbarhetsinriktad Tillväxt

Hållbarhetsinriktad Tillväxt passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar hög risk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 76 procent aktiefonder och ca 24 procent räntefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Hållbarhetsinriktad Potential

Hållbarhetsinriktad Potential passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar mycket hög risk. Portföljen består i normalfallet av 100 procent aktiefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Så här har de hållbarhetsinriktade placeringsförslagen gått fram till i dag

Här ser du hur respektive förslag utvecklats över tid.

Håll dig uppdaterad via Sparutsiker

De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen presenteras i Investeringshjälpen varje månad och kan också följas via vårt nyhetsbrev Sparutsikter.

Läs senaste Investeringshjälpen och börja prenumera på Sparutsikter

Omfattande urvalsprocess

I de Hållbarhetsinriktade placeringsförslagen återfinns fonder med som främjar hållbar eller har hållbarhet som mål som anses ha de bästa förutsättningarna utifrån vår analys av konjunkturläget, aktievärdering, trenden i marknaden och förväntad avkastning i förhållande till risken. Fonderna hämtas från Länsförsäkringars pensionsutbud av egna och externa fonder.

Fondutbuden utvärderas löpande enligt en fastställd process med flera dimensioner och steg. De fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav tas bort ur fondutbudet.

Våra hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk är möjliga fonder i förslagen men även fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål. De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet har tydliga strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling - med avsikt att påvisa positiv hållbarhetseffekt samt undvika bolag och sektorer som kan anses oansvarsfulla. Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis områden som förnyelsebar energi och energilagring. Fonder med låg Co2-risk är fonder med lågt klimatryck utifrån Morningstars beräkning av Co2-risk och exponering mot fossila bränslen.

Läs mer om hållbarhetsinriktade fonder här.

Fonder med låg CO2-risk

Morningstar CO2-risk är en beräkning baserad på fondernas portföljer och Sustainalytics analys av CO2-risker. Både CO2-riskvärdet och exponeringen mot fossila bränslen, avgör om fonden har låg CO2-risk enligt Morningstar. För  få låg CO2-risk måste fondens portföljs genomsnittliga CO2-riskvärde de senaste 12 månaderna vara under 10 procent och genomsnittlig exponering mot fossila bränslen under 7 procent.

Våra experter bevakar marknaden varje dag

Våra experter bevakar dagligen utvecklingen på marknaden. De ser över placeringsförslagen och justerar dem utifrån deras bedömning av vilka fonder som har jämförelsevis bäst förutsättningar till en god värdeutveckling.

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Placeringsförslagen tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning och kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer inriktning på ditt fondsparande hos Länsförsäkringar.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Då justeringar i förslagen kan ske månatligen rekommenderar vi att du som väljer att placera enligt förslagen ser över ditt sparande med jämna mellanrum. De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen är ingen förvaltningstjänst där bytena sker automatiskt. Minsta insättning är 100 kronor per fond i sparande som direktsparande i fonder, IPS och ISK.

Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida. Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna