Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Du som arbetsgivare ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering för dina medarbetare. Det är ditt ansvar att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom och i anslutning till den egna verksamheten. Det regleras i LAS, i arbetsmiljölagen och i Socialförsäkringsbalken.

Att hålla i en rehabilitering kräver mycket av dig som arbetsgivare. Du behöver ha koll på gällande regler, hålla ihop kontakten med olika aktörer – till exempel Försäkringskassan – och vara beredd att lägga ner mycket tid och energi.

Med vår sjukvårdsförsäkring får du en rehabledare som hjälper till med allt det här. Vi hjälper dig med utredning, plan och åtgärder. Så kan du fokusera på din verksamhet.

Du kan läsa mer om ditt arbetsgivaransvar på Försäkringskassans webbplats.

Till Försäkringskassan

När ska jag starta ett rehabärende?

Kontakta oss om en medarbetare

  • blir sjukskriven i 21 dagar eller mer
  • haft kortare sjukfrånvaro vid sex tillfällen under ett år.

Hur gör jag?

Allt du behöver göra är att ringa 0771-666 115

Sjukvårdsförsäkringen i samband med Corona

COVID-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen. Men du kan använda samtalsstödet om du känner oro i rådande situation. Läs mer