Så bokar du vård

Med sjukvårdsförsäkringen får du snabbt den hjälp du behöver. För att boka vård kontaktar du vårdförmedlingen, via chatt eller telefon. De hjälper dig att boka en tid hos en specialist.

När du behöver använda din sjukvårdsförsäkring kontaktar du vårdförmedlingen, via chatt eller telefon. 

Boka vård via chatt i 3 enkla steg

Om du har ett nytt ärende kan du boka tid via chatt. Du chattar då med vårdförmedlingen som hjälper dig boka tid hos en specialist.

  1. Legitimera dig

    Legitimera dig med ditt BankID.

  2. Beskriv besvären

    Beskriv dina besvär och vad du behöver hjälp med.

  3. Boka tid

    Få hjälp av vårdförmedlingen att boka tid hos våra privata vårdgivare.

Vårdförmedlingen är bemannad vardagar mellan 08.00 - 20.00 men du kan starta ditt ärende dygnet runt. Här kan du söka vård för besvär som du inte sökt vård för tidigare. 

Boka vård

Boka vård via telefon

Telefonen är bemannad vardagar mellan 08.00 - 18.00. Här kan du boka vård för både nya besvär och återbesök. Du kan också söka ersättning för utlägg och nå personligt samtalsstöd. Ring 0771-66 61 15.

Sjukvårdsrådgivning

På kvällar och helger när vårdförmedlingen är obemannad kan du få sjukvårdsrådgivning. Observera att det inte är möjligt att boka vård via sjukvårdsrådgivningen. 

Till sjukvårdsrådgivningen

Personligt samtalsstöd

Oavsett om stress uppstår hemma eller på jobbet så påverkar det arbetet. Om du behöver hjälp att hantera vardagen kan du ringa det personliga samtalsstödet. Du väljer själv om du vill ha hjälp av en psykolog, jurist, ekonom eller hälsocoach.

Chefsstöd och personligt samtalsstöd:

Ring 0771-666 115 – helt anonymt

08.00 - 19.00: Ordinarie bemanning

19.00 - 08.00: Jourbemanning

Frågor och svar om digital vårdplanering

Hur fungerar digital vårdplanering?

Du loggar in i webbappen med mobilt bankID och anger sökorsak. Sedan svarar du på en rad frågor som guidar till rätt vårdnivå och samlar in relevant information inför ett vårdbesök. Behöver du vård får du chatta med en vårdplanerare som då kan ställa kompletterande frågor för att sedan boka in dig antingen till någon av alla vårdgivare i Länsförsäkringars nätverk eller till ett digitalt besök hos Doktor24.

Vilka är fördelarna?

Du kan på ett enkelt och smidigt sätt nå vårdförmedlingen digitalt. Man kan logga in och
boka tid för chatt dygnet runt, även när chatten inte är öppen, och slipper
därför hålla reda på öppettider. I många fall kan hela vårdkedjan skötas
digitalt vilket i förlängningen sparar tid för dig som slipper anpassa ditt
schema efter vården.

Kan man lita på att chatboten fångar upp det som är viktigt?

Ja, chatboten ställer de frågor som behövs för att ge rekommendation om rätt vårdnivå och brådskandegrad. Chatboten ställer de medicinskt relevanta frågor som ska ställas enligt svenska medicinska rutiner. Chatboten tar inte heller hänsyn till om en fråga är jobbig att ställa, till exempel då alkoholkonsumtion eller intima besvär är relevant för tillståndet.

Är chatboten lika bra på att identifiera symtom och tillstånd som en människa?

Chatboten har lika god eller i vissa fall bättre förmåga att hitta farliga tillstånd jämfört med människor som jobbar enligt samma system som ligger till grund för chatbotens beslutsträd, då den aldrig glömmer bort att ställa en fråga.

Kan jag lita på att mina personuppgifter hanteras säkert i den digitala vårdplaneringen?

Ja! Systemen är uppbyggda med högsta säkerhetskrav och kräver bland annat flerfaktorautentisering av behörig vårdpersonal. All data lagras i Sverige och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen. All data hanteras krypterat både under tiden ditt ärende hanteras och efteråt, samt i vila då det lagras på samma nivå och villkor som patientdata i sjukvårdens journalsystem hanteras. All access till data loggas och det är endast behörig vårdpersonal som kan komma åt informationen efter ditt medgivande.