Försäkring för tillverkning och reparation
Försäkring för tillverkning och reparation

Försäkring för tillverkning och reparation

Försäkring anpassad till företag inom verkstad, skrädderier, hantverk och livsmedelsproducenter.

 • Ansvarsförsäkring ingår
 • Anpassad efter din verksamhet
 • Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust som företaget drabbas av. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten i gång, dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

För vilket företag passar försäkringen?

Till dig som driver företag inom tillverkning, reparation och livsmedel erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor.

Försäkringen passar oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda. Till exempel för: 

 • mekaniska verkstäder
 • hushållsnära tjänster
 • bageri och konditori
 • bilverkstäder
 • lager
 • cykelverkstäder
 • lagringsföretag
 • skrädderi
 • skomakeri
 • fotoateljéer

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för tillverkning och reparation innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Försäkringen gäller inom Norden.

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Vid tjänsteresa kan du få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall eller om ditt bagage skadas.

Om en anställd gör sig skyldig till exempelvis stöld, bedrägeri, förskingring eller dataintrång. Dataintrång gäller även för egenföretagare.

Du har rätt till krisbearbetning och stöd efter exempelvis ett överfall, olycka eller inbrott kopplat till din verksamhet.

Om du blir utsatt för personskador eller kränkning genom misshandel eller rån.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets maskiner och försäkrade byggnadssystem för vvs, gas och el.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Denna försäkring ersätter förlust genom avbrott som orsakats av en ersättningsbar maskinskada.