Tjänstepension för egenföretagare

Tjänstepension med personförsäkring

Tjänstepension för dig som är egenföretagare

Ange din bolagsform
Personen som försäkras måste vara ägare av företaget och fullt arbetsför. Så behandlar vi personuppgifter
 • Färdigpaketerat – inga krångliga val
 • Trygga din framtid - tar bara 5 minuter
 • Gäller dygnet runt – i jobbet och privat

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Personförsäkring och pensionssparande i ett

En bra start för dig som driver eget företag

Du som driver eget eller nyligen startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv. Vår tjänstepension för egenföretagare – Friplan Start – ger ett bra skydd vid långvarig sjukdom eller olycksfall och är ett enkelt sätt att komma igång med ditt pensionssparande.

Med Friplan Start slipper du göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. Friplan Start kan tecknas online av dig som äger aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma som saknar kollektivavtal.

Teckna Friplan Start


Vad innehåller personförsäkringen?

Personförsäkringen innehåller de försäkringar som brukar ingå i kollektivavtalad tjänstepension. I försäkringen ingår även en betalningsbefrielse, som gör att du inte behöver betala för försäkringarna om du blir sjukskriven mer än tre månader.

 • Sjukförsäkring: kompletterar ersättningen från Försäkringskassan och täcker en del av det inkomstbortfall du får vid en längre tids sjukskrivning.
 • Olycksfallsförsäkring: gäller dygnet runt både i jobbet och privat. Du får bland annat ersättning för kostnader i samband med olycksfallet. Du kan också få ett engångsbelopp om skadan leder till nedsatt arbetsförmåga.
 • Livförsäkring: om du avlider före 65 års ålder kan din familj få en ekonomisk trygghet.

Tilläggsförsäkring

Om du vill öka på skyddet ytterligare kan du lägga till en sjukvårdsförsäkring för egenföretag. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper onödig väntan i vårdköer. Förebyggande hälsotjänster och effektiv rehabilitering ingår också. Allt för att du ska få rätt vård i rätt tid.

Hur funkar pensionssparandet?

För att du snabbt ska komma igång med ditt sparande har vi valt ett belopp som motsvarar kollektivavtalad nivå; 4,5 procent av en schablonlön på 25 000 kronor per månad. Vi placerar beloppet i Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans. För bästa skydd bör inbetalningarna starta nu. Har du inte möjlighet att starta sparandet nu, kan du börja om 12 eller 18 månader istället. Utbetalningstiden är som standard 10 år.

Läs mer om Länsförsäkringar Bekväma fonder

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande


Tjänstepension för egenföretagare i praktiken

Fick snabbt operationstid och 90 procent av lönen

Aron har eget företag. När han ramlade ner från stegen och blev sjukskriven i fem månader såg det mörkt ut. Tack vare att Aron var bra försäkrad genom sitt eget företag så kunde familjen åka på semester även den sommaren.

Läs mer om Arons försäkringsskydd

Tänk om allt gick lika snabbt som att fixa sin tjänstepension

Anna är bagare. Hon jobbar långa dagar, med tidiga morgnar. Hon tycker att det här med tjänstepension är både krångligt och abstrakt: "Det var skönt med ett färdigt paket med bra villkor – jag har varken ork, tid eller kunskap att ta itu med det själv".

Så fixade Anna tjänstepension själv


Villkor och förköpsinformation

Viktig information om Friplan Start

Här hittar du bland annat förköpsinformation, villkor och annan information som det är viktigt att du läser.

Spara gärna ner underlagen så har du dem tillgängliga.


Frågor och svar om vår tjänstepension för egenföretagare

 • Försäkringar

  Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet och står för en betydande del av den slutliga pensionen. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ändå saknar var tredje småföretag tjänstepensionsavsättningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du som driver eget eller nyligen startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv – både kortsiktigt och långsiktigt. Vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig sjukdom eller olycksfall och en enkel start på ditt pensionssparande.

  Du slipper göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. Friplan Start är den första tjänstepensionen du kan teckna online.


  Hjälpte det här svaret dig? 8 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Skulle du råka ut för ett olycksfall som leder till bestående invaliditet får du ett engångsbelopp genom din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start).

  Maxbeloppet är 40 prisbasbelopp. Beloppet som betalas ut bestäms i förhållande till graden av invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även lämna viss ersättning för läkarvård, resor och andra kostnader till följd av ett olycksfall.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Denna gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 11 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  En livförsäkring ger efterlevande en ekonomisk trygghet om du skulle avlida före 65 år. Skyddet i vår tjänstepension för egenföretagare: Friplan Start, innehåller två delar: ett återbetalningsskydd som är kopplat till storleken på ditt pensionssparande och ett efterlevandekapital. Efterlevandekapitalet betalas ut som ett engångsbelopp och är på 10 prisbasbelopp. 


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du kan komplettera din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start), med en sjukvårdsförsäkring. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper väntan i vårdköer. En sjukvårdsförsäkring ger dig rätt vård i rätt tid. Försäkringen ger även tillgång till sjukvårdsrådgivning årets alla dagar.


  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 7 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  När sparandet i din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) startar placeras dina pengar automatiskt i en fond som vi valt åt dig. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta fonder kostnadsfritt när som helst.


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 6 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Denna gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 11 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är i huvudsak ett produktnamn för att särskilja den från andra produkter.

  Vi erbjuder två olika tjänstepensionsplaner: Friplan Start för egenföretagare utan anställda och Friplan för små och medelstora företag med anställda.

  Start i namnet Friplan Start indikerar att det är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med din tjänstepension genom att teckna den direkt på webben.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 10 har fått hjälp av svaret