Fonder för företag

En fond är en samling av värdepapper exempelvis aktier eller obligationer, som du äger tillsammans med andra som sparar i fonden. Vanligtvis placerar en fond i minst 20-30 olika värdepapper. Fonder är därför ett bra sätt att få riskspridning i företagets värdepappersportfölj.

Fonder för företag

Om våra fonder

Våra fonder förvaltas av professionella förvaltare som noggrant följer marknadens utveckling. En förvaltare arbetar sedan med placeringarna i fonden med målet att den ska gå så bra som möjligt. Vi kvalitetssäkrar alltid våra förvaltare.

Vårt fondutbud

Våra ekonomer ser ständigt över marknaden och uppdaterar kontinuerligt vår marknadsbedömning.

Läs vår bedömning av marknaden här

Olika sätt att spara i fonder

När du väljer att placera pengar i fonder så kan du även välja vilken typ av konto du vill att fonderna ska placeras i. Alla har lite olika syften, spartid, riskvarianter och bindningstid. Titta närmare på direktsparande fondkonto, kapitalförsäkring eller en aktiedepå.

Hitta rätt bland fonderna – vi guidar dig

För att företag ska kunna växa behövs investeringar i exempelvis kompetens, system och fordon. Genom att göra en investeringsplan och placera företagets överskott i fonder kan du få ett sparande som ger avkastning och växer över tiden.

Det finns ett stort utbud av fonder med olika inriktningar att välja på, allt ifrån korta räntefonder med låg risk till aktiefonder med mycket hög risk. Här presenteras en översikt av Länsförsäkringars olika fondtyper och inriktningar. Vilken typ du väljer beror vilket mål du har med sparandet, hur länge du tänkt spara och hur stor risk du är villig att ta.

Med de bekväma fonderna behöver du inte vara aktiv alls. Du behöver bara bestämma dig för hur länge du vill spara och vilken risk du vill ha för ditt sparande - sedan sköter våra förvaltare resten. Bekväma fonder är en typ av fondandelsfond.

Mer om bekväma fonder

En aktiefond investerar i minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Aktiefonder passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk, eller om du ska spara under en lång tid.

I räntefonder placeras pengarna i räntebärande värdepapper av olika slag. Det finns såväl korta penningmarknadsfonder som långa obligationsfonder. Räntan på obligationer och andra räntebärande värdepapper avgör hur fondens värde utvecklas. Räntorna ändras hela tiden och det påverkar värdet, men svängningarna upp och ner är förhållandevis små.

Märk dock att värdet på räntefonder kan gå ner, särskilt om marknadsräntorna går upp. Räntefonder kan vara ett alternativ för dig som vill ta en liten risk eller vill spara på kort sikt.

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen av aktie respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival. För dig som vill ta en lägre risk eller som ska spara under en kortare tid.

Generationsfonder är speciellt avsedda för pensionssparande. I takt med att pensionen närmar sig, för den generation som respektive fond avser, omplaceras innehållet i fonden från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper.

En hedgefond (från engelskans hedge betyder skydda/gardera) har som ambition att begränsa marknadens påverkan på resultatet genom att balansera risknivån över tid. Reglerna för placeringar är friare och det är möjligt att använda fler finansiella instrument än i en traditionell värdepappersfond. Exempelvis kan derivat, som är en form av värdepapper, användas för att nå högre avkastning.

 • Branschfonder
  Aktiefonder som inriktar sig på aktier i olika företagsbranscher som till exempel teknologi eller fastigheter.
 • Regionala aktiefonder
  Placerar i ett visst land eller en viss region.
 • Globalfonder
  Aktiefonder som placerar över hela världen. Risken är lite lägre än i regionala aktiefonder.
 • Aktivt förvaltade fonder och indexfonder
  Aktivt förvaltade fonder har som mål att slå ett visst index över tid, med hjälp av analytiker och förvaltare som är specialiserade på till exempel en viss marknad eller bransch. En indexfond strävar istället efter att följa sitt index, i såväl upp- som nedgång. Förvaltningen kan skötas med relativt små resurser och därför är förvaltningsavgiften också lägre.

Skatteregler för fonder

Fonder schablonbeskattas och du får automatiskt en schablonintäkt i din deklaration under inkomst av kapital. Schablonintäkten är 0,4 procent av marknadsvärdet i fonden vid årets ingång och ska beskattas med 30 procent.

Exempel på hur du deklarerar schablonintäkt

Om du direktsparar i en fond med ett marknadsvärde på 100 000 kronor ska du ta upp 400 kronor som en schablonintäkt inom inkomst av kapital, och därmed betala 120 kronor i skatt.

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande