Länsförsäkringar Fondliv

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg består av 38 fonder med eget varumärke och cirka 52 externa fonder (31 december 2018).

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

För mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Fondliv

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

 
 

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Är du inte nöjd?

Länsförsäkringar Fondliv har en centralt klagomålsansvarig som handlägger klagomål. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål till Länsförsäkringar Fondliv. Så här kontaktar du Länsförsäkringar Fondlivs klagomålsansvarig:

karin.lejdstrom@lansforsakringar.se eller brev Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, Klagomålsansvarig Karin Lejdström, 106 50 Stockholm.

Styrelse och ledning

Styrelseledamöter

 • Fredrik Bergström född 1970, ordförande, vd och koncernchef Länsförsäkringar AB. Invald 2014. Ordförande sedan 2018.
 • Christian Bille född 1962, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2016.
 • Ulrica Hedman född 1974, vd Länsförsäkringar Uppsala. Invald 2016.
 • Jens Listerö född 1979, vd Länsförsäkringar Blekinge. Invald 2017. 
 • Stefan Nyrinder född 1959, vd Länsförsäkringar Östgöta. Invald 2020.
 • Ricard Robbstål född 1970, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2019.
 • Mikael Sundquist född 1961, vd Länsförsäkringar Bergslagen. Invald 2020

Representanter för medarbetarna

 • Ulrika Taylor född 1969, representant för FTF - facket för försäkring och finans. Invald 2017.
 • Bitte Franzén Molander född 1961, representant för SACO. Invald 2016.

Företagsledning

 • Mathias Collén Vd
 • Mattias Nordin CFO
 • Susanna Malmsten chef Erbjudande
 • Johan Svensson tf chef Affär
 • Markus Sjöström chef Aktuarieavdelningen