Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2019

2019 i korthet

  • Länsförsäkringar Fondlivs resultat ökade till 749 (681) Mkr.
  • Resultatökningen var främst ett resultat av ett ökat förvaltat kapital till följd av en gynnsam börsutveckling.
  • Premieinkomsten ökade till 9 478 (9 010) Mkr.
  • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 159 (126) Mdkr.
  • Länsförsäkringar Fondliv utsågs till Årets fondförsäkringsbolag av Söderberg & Partners och Länsförsäkringars eget fondbolag utsågs till Årets fondbolag av Morningstar.
  • Fondutbudet rankas högt inom hållbarhetsområdet i de stora försäkringsförmedlarnas årliga analyser. Under 2019 lanserade sju nya hållbarhetsinriktade fonder, vilket resulterade i totalt 17 stycken.

Uppgifter inom parantes avser helår 2018.

Läs hela årsredovisningen

Mer information

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2019.
Kapitalbas 11 185 Mkr
Kapitalkrav 8 138 Mkr
Kapitalkvot

137 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

För mer information

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00