Länsförsäkringar Fondliv

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

För mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Fondliv

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

 
 

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Är du inte nöjd?

Länsförsäkringar Fondliv har en centralt klagomålsansvarig som handlägger klagomål. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål till Länsförsäkringar Fondliv. Så här kontaktar du Länsförsäkringar Fondlivs klagomålsansvarig:

karin.lejdstrom@lansforsakringar.se eller brev Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, Klagomålsansvarig Karin Lejdström, 106 50 Stockholm.

Styrelse och ledning

Styrelseledamöter

 • Mathias Collén, styrelseordförande, vd Länsförsäkringar AB. Invald 2023
 • Charlotte Barnekow född 1962, vd Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2021
 • Anders Grånäs född 1966, vd Dalarnas försäkringsbolag. Invald 2022
 • Jens Listerö född 1979, vd Länsförsäkringar Blekinge. Invald 2017
 • Stefan Nyrinder född 1959, vd Länsförsäkringar Östgöta. Invald 2020
 • Ricard Robbstål född 1970, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2019
 • Helena Sjöholm född 1974, ordförande Länsförsäkringar Kalmar. Invald 2022
 • Mikael Sundquist född 1961, vd Länsförsäkringar Bergslagen. Invald 2020

Representanter för medarbetarna

 • Ulrika Taylor född 1969, representant för FTF - facket för försäkring och finans. Invald 2017
 • Bitte Franzén Molanderfödd 1961, representant för SACO. Invald 2016

Företagsledning

 • Sara Rindevall, vd och tf chef Produkt & Kunderbjudande
 • Mattias Nordin, CFO
 • Ulf Hulthén, chef Transformation & IT
 • Mattias Nordin, chef Finans
 • Tony Pettersson, chef Affär