Villkor och förköpsinformation - minst 10 anställda

Försäkringsvillkor och förköpsinformation för dig som har en försäkring via ditt företag. Gäller för sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring med flera.

Villkor och förköpsinformation - minst 10 anställda

Ansökan

Handbok för gruppföreträdare

Handbok för gruppföreträdare

Förköpsinformation och prisblad

Villkor

  • Sjukvårdsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring Bas
  • Förebygg- och rehabförsäkring
  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Månatlig sjukersättning
  • Sjukkapitalförsäkring
  • Medicinsk invaliditet vid sjukdom
  • Diagnosförsäkring
  • Barnförsäkring

Förmånstagarförordnade