Försäkring för tillverkning och reparation

Branschförsäkring anpassad till ditt företag.

Ansvarsförsäkring ingår
Anpassad efter din verksamhet
Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

För vilket företag passar försäkringen?

Till dig som driver företag inom tillverkningsindustrin eller reparationsindustrin erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor.

Försäkringen passar oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda. Till exempel för: 

 • bokförlag
 • fotoateljéer
 • glasmästerier
 • grafikföretag
 • kennlar
 • keramikverkstäder
 • lagringsföretag
 • mekaniska verkstäder
 • partihandel
 • städföretag
 • textilföretag

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för tillverkning och reparation innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets maskiner och försäkrade byggnadssystem för vvs, gas och el.

Denna försäkring ersätter förlust genom avbrott som orsakats av en ersättningsbar maskinskada.

Försäkringen ersätter ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten. Läs mer om rättsskyddsförsäkring.

Vid tjänsteresa kan du få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall eller om ditt bagage skadas.

Villkor för Tillverkning- och reparationsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.