Sjukförsäkring med förebyggande hälsotjänster
Sjukförsäkring med förebyggande hälsotjänster

Sjukförsäkring med förebyggande hälsotjänster

Du som har en sjukförsäkring i din tjänstepensionsplan ersätts för ekonomiskt bortfall vid långvarig sjukskrivning. Från oktober 2022 ingår även förebyggande hälsotjänster samt arbetslivsinriktad rehabilitering, för att du ska ha ett hållbart och friskt liv hela vägen fram till pension.

Intresserad av Förebyggande hälsoförsäkring?

Vill du teckna din tjänstepension hos oss och komplettera med en sjukförsäkring som innebär en rad förebyggande hälsotjänster? Jag är intresserad

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Förebyggande hälsotjänster

Ett första steg är att skapa en hälsoprofil

Börja med att göra ett digitalt hälsotest på cirka 10-15 minuter. Det resulterar i en sammanställd rapport över din hälsoprofil med potentiella riskområden, förbättringspotential och med professionella råd för att skapa förändring.
Gå till hälsotest

Delta i KBT-baserade hälsoprogram

Nästa steg kan vara något av våra webbaserade hälsoprogram som stöttar och utbildar till bättre vanor och en hälsosammare livsstil. Alla program bygger på KBT-metodik och motsvarar en psykologbehandling. Här kan du få hjälp med stresshantering, oro och grubbel, depression, smärthantering, kost och motion, sömnproblematik, sundare alkoholvanor och hjälp med att sluta röka. Detta är ett starkt verktyg för att stoppa en dålig spiral eller ovana i tid. Du är alltid helt anonym.
Ta reda på mer om våra hälsoprogram

Tillgång till personligt samtalsstöd eller chefsstöd

Många gånger är det bra att prata med någon när problemen är små, för att förhindra att de utvecklas till kriser. Oavsett om stress uppstår hemma eller på jobbet så påverkar det livet och det allmänna måendet. I försäkringen ingår tre samtalstillfällen med en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach. 

För dig som är chef finns rådgivning av legitimerad psykolog eller HR-konsult. Ett stöd som är särskilt användbart exempelvis vid förändringar med stor påverkan på medarbetare eller vid konflikthantering. Även denna tjänst kan nyttjas vid tre tillfällen.

Behandling på distans av psykolog eller fysioterapeut

För att förhindra psykisk ohälsa eller långvarig smärta och värk ingår tre behandlingstillfällen på distans av fysio- eller samtalsterapeut. 

Rehabilitering

Förutom de förebyggande hälsotjänsterna ingår också arbetslivsinriktad rehabilitering. Om du riskerar att bli sjuk eller nyligen blivit sjukskriven har du rätt till en rehabledare som hjälper till med både utredning, plan och åtgärder. Detta gäller oavsett om sjukskrivningen beror på privata eller arbetsrelaterade besvär. I rehabiliteringsprocessen finns resurser som bland annat psykolog, kiropraktor, ergonom och arbetsterapeut. Helt enkelt det som krävs för en lyckad återgång tillbaka till arbetet.

Så använder du tjänsterna i försäkringen

Använd vår app Hälsa och vård

Appen Hälsa och vård är det enklaste sättet att nyttja tjänsterna som du har tillgång till i sjukförsäkringen. Bokning av psykolog eller fysioterapeut sker genom appen, detsamma gäller för hälsoprofil och hälsoprogram. Läs mer och ladda ner appen här.

Om du vill boka samtalsstöd eller att starta en rehabiliteringsprocess sker det via telefon. Ring 0774-40 00 43 vardagar 8-18.

Produktinformation

Här hittar du tilläggsvillkor för sjukförsäkring via tjänstepensionsplan.