Hur fungerar efterlevandeskydd?

Ett efterlevandeskydd innebär en ekonomisk trygghet för dina efterlevande när du dör. Det finns flera olika skydd att välja mellan, fundera på vad som passar din familjesituation.

Hur fungerar efterlevandeskydd?

Vad är ett återbetalningsskydd?

Med ett återbetalningsskydd, som är en typ av efterlevandeskydd, ser du till att din familj får ta del av din tjänstepension om du skulle gå bort.

Väljer du bort återbetalningsskydd så blir din egen tjänstepension högre. Det beror på att du får ta del av något som kallas arvsvinst som ökar din egen pension, men då får inte dina efterlevande ta del av din pension. Därför är det viktigt att du ser över vilka behov som finns för just din familjesituation.

Kontakta oss om du vill välja ett efterlevandeskydd

Vad händer om du inte har återbetalningsskydd?

Har du inte återbetalningsskydd kommer pengarna att fördelas mellan andra försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Ställ dig de här frågorna innan du gör ditt val

  1. Är din familj beroende av din inkomst?

  2. Saknar du familj?

    I så fall kan du välja till efterlevandeskydd vid ett senare tillfälle om din situation skulle förändras.

  3. Behöver du en högre inkomst som pensionär?

Hur väljer jag bort återbetalningsskydd eller andra efterlevandeskydd?

Du kan välja bort återbetalningsskydd och andra efterlevandeskydd genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta oss.

Båtar i solnedgång, foto.

Återbetalningsskydd - din pension till dina förmånstagare

Har du ett återbetalningsskydd betalas din pension i första hand ut till din make eller sambo och i andra hand till dina barn.

Du kan ändra ordningen på dina förmånstagare genom att anmäla det skriftligt till oss. Skulle du dö innan du går i pension betalas återbetalningsskyddet ut under 5 till 20 år.

Om du dör efter att din ålderspension har börjat betalas ut fortsätter utbetalningarna till förmånstagare i maximalt 20 år med avräkning för den tid som ålderspension har betalats ut.

Flicka på cykel, porträtt.

Familjepension (Efterlevandepension)

Med familjepension får dina anhöriga en extra trygghet om du skulle dö före pensionsåldern, men senast vid 65 års ålder.

Familjepensionen betalas ut till dina efterlevande förmånstagare. Utbetalningstid och belopp är valbara.

Människor på badbrygga, foto.

Efterlevandekapital - komplettera med livförsäkring

Genom att göra ett löneavdrag kan du komplettera din tjänstepension med en livförsäkring.

Det är ett engångsbelopp som utbetalas till dina förmånstagare om du skulle dö före pensionsålder men senast vid 65 års ålder.

Flicka rastar sin hund på landet, foto.

Tjänstegrupplivförsäkring - engångsbelopp till dina anhöriga

Tjänstegrupplivförsäkring betalas ut som ett engångsbelopp till dina anhöriga om du dör.

Försäkringen betalas i första hand ut till make eller sambo, i andra hand till dina arvingar om den försäkrade personen skulle dö före pensionsåldern. Dock senast till månaden innan den försäkrade fyller 70 år.

Man kör motorbåt i skärgården, foto.

Livförsäkring - ekonomiskt andrum för din familj

Med en livförsäkring får dina efterlevande ett engångsbelopp om du dör innan försäkringstidens slut.

Pengar som kan ge en tids ekonomiskt andrum när en av familjens inkomster försvinner.