Hjälp att logga in för företag

Vad kul att du vill använda Mina sidor. För att logga in behöver du ha BankID, Mobilt BankID, säkerhetsdosa eller Mobilt SäkerhetsID. Tänk på att företaget måste vara anslutet innan du kan logga in.

Grupp med människor vid en dator och i en kontorsmiljö

Steg för steg-guide för att logga in

Följ vår steg för steg guide för att komma igång. Det är viktigt att du fullföljer alla tre stegen innan du kan använda Mina sidor. Har du redan anslutit ditt företag kan du logga in direkt.

För att kunna ansluta ditt företag behöver det uppfylla något av nedanstående kriterier.  

 • Du har enskild firma
 • Du är enda ledamoten i en styrelse där firman tecknas av styrelsen
 • Du är ledamot i en styrelse där firman tecknas var för sig av ledamöterna
 • Du är ledamot i en styrelse där firman tecknas två i förening. 

Är du osäker på hur ditt företag är tecknat kan du du söka på ditt företag hos allabolag.se

När du ansluter ditt företag till Mina sidor är det skillnad i processen beroende på ifall du är ensam styrelseledmot eller om ni är fler som tecknat firman. Styrelseledamöten är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans.

Ensam styrelseledamot
Om du är ensam styrelseledamot ansluter du ditt företag genom att skriva in organisationsnummer och legitimera dig med BankID.

Två i förening
Om ni är fler styrelseledmöten behöver båda ansluta sig. När ni ansluter företaget väljer ni två styrelseledamöten och godkänner företagsanvändning. Kryssa sedan i rutan med den andra personens namn. Det är viktigt att ni båda genomför den här processen och godkänner villkoren inom en tremånadersperiod.

Anslut företaget till Mina sidor

 

 

Du kan logga in på Mina sidor antingen med BankID, mobilt BankID, säkerhetsdosa eller extra säkerhetsdosa. Det är viktigt att du väljer företagsprofil annars kommer det inte fungera. Du ändrar profil uppe till höger i rutan på inloggningssidan.

Logga in på Mina Sidor

 

 

Första gången du besöker Mina sidor så behöver du godkänna villkoren, det gör du genom att läsa igenom dokumentet och sedan kryssa i rutan som finns när du loggat in som företagsanvändare på vår webbplats. 

 

 

Varför måste jag ansluta mitt företag?

Anledningen till att du måste ansluta företaget till Mina sidor är för att få tillgång till våra digitala tjänster. Eftersom ett företag kan bestå av flera bolagsmedlemmar så måste en första anslutning av företaget ske av den person (styrelseledamot) som har rätt att teckna i firmans namn.

Mobilt BankID

 1. För att skaffa ett BankID behöver du ett privatkonto, en säkerhetsdosa eller ett existerande BankID sedan tidigare.

 2. När du använder Mobilt BankID för att logga in på en annan enhet än mobilen, behöver du verifiera dig med QR-kod.

 3. Mobilt BankID är giltigt i tre år. Logga in med säkerhetsdosa eller existerande BankID för att beställa nytt Mobilt BankID.

 4. Appen för BankID måste vara uppdaterad för att det ska fungera.

Så fungerar Mobilt BankID

BankID på den här datorn

 1. BankID för datorn är giltigt i två år. Logga in med säkerhetsdosa eller med ett redan existerande BankID för att beställa ett nytt.

 2. Programmet för BankID måste vara uppdaterat för att det ska fungera.

Så fungerar BankID på datorn

Säkerhetsdosa

 1. Starta säkerhetsdosan och knappa in din pinkod. Knappa sedan in de åtta siffror som visas på inloggningssidan när du fyllt i ditt personnummer.

 2. Om du behöver en ny säkerhetsdosa kan du beställa det på ditt lokala kontor eller genom att ringa telefonbanken.

Så använder du din bankdosa

Jag kommer inte in, vad kan vara felet?

 • Företaget är inte anslutet. Om du nyligen anslöt företaget, men ni är två i förening som är firmatecknare kan det vara så att den andra personen inte har gjort anslutningen.
 • Företaget är anslutet men du har inte behörighet.
 • Vi har ett tekniskt fel (försök igen sen).
 • Du har försökt logga in privat istället för som företag.