Så går det till att byta och ändra fond

Ange den procentuella fördelning du vill att varje fond ska ha. Summan måste bli 100 %. Tryck på ”Lägg till” för att komma till en lista med nya fonder du kan välja. Vill du ta bort en fond skriver du 0 % på den fonden.

Om handel pågår i en fond kan du inte göra en förändring just då. Handeln kan till exempel bero på ett fondbyte som du beställt eller en transaktion (till exempel in- eller utbetalning). Om du under denna tid vill ändra i fonder som inte ingår i det aktuella fondbytet kan du göra det på vår webbplats.

Ditt innehav är det kapital som du redan har sparat ihop. Ditt innehav och dina kommande inbetalningar behöver inte vara placerat på samma sätt. Därför kan det vara bra att kontrollera att du har den fördelning som du önskar även för dina kommande inbetalningar. Det kan du enkelt göra här i appen.

Ditt innehav och dina kommande inbetalningar får max innehålla tjugo olika innehav sammanlagt. Du kan ha max tio vardera i ditt innehav och i dina kommande inbetalningar. Om du försöker välja fler kommer du att få ett felmeddelande.

Om du gör en förändring bland dina fonder så innebär det att du ger ett uppdrag till Länsförsäkringar att sälja andelar i ditt nuvarande innehav. De pengar som försäljningen ger används för att köpa nya andelar. Om du gör ändringen före klockan 22.00 (svensk tid) genomför vi i de flesta fall fondbytet till den kurs som gäller nästa bankdag. Vi utför ditt fondbyte snarast möjligt, senast inom fyra bankdagar.

Länsförsäkringar har rätt att:

  • Bestämma i vilka fonder inbetalning och sparande kan placeras eller omplaceras.
  • Begränsa antalet fonder i vilka betalning kan placeras.
  • Bestämma minsta belopp för placering.
  • Avveckla fonder. Har du sparande i en fond som avvecklas får du själv välja en annan fond för ditt sparande i den fonden eller också flyttar Länsförsäkringar sparandet till en annan likvärdig fond.