Så går det till att ändra fonder för kommande inbetalningar

Ange den procentuella fördelning du vill att varje placering ska ha. Summan måste bli 100 %. Tryck på ”Lägg till” för att komma till en lista med nya fonder du kan välja. Vill du sluta betala in till en fond skriver du 0 % på den fonden. Dina kommande inbetalningar och ditt innehav, det vill säga det kapital som du redan sparat ihop, behöver inte vara placerat på samma sätt. Därför kan det vara bra att kontrollera att du har den fördelning som du önskar även i ditt innehav. Det kan du enkelt göra här i appen. Ditt innehav och dina kommande inbetalningar får max innehålla tjugo olika innehav sammanlagt. Du kan ha max tio vardera i ditt innehav och i dina kommande inbetalningar. Om du försöker välja fler kommer du att få ett felmeddelande. Länsförsäkringar har rätt att: Bestämma i vilka fonder inbetalning och sparande kan placeras eller omplaceras. Begränsa antalet fonder i vilka betalning kan placeras. Bestämma minsta belopp för placering. Avveckla fonder. Har du sparande i en fond som avvecklas får du själv välja en annan fond för ditt sparande i den fonden eller också flyttar Länsförsäkringar sparandet till en annan likvärdig fond.