Hälsofrämjande tjänster

Många sjukdomstillstånd går att förebygga genom att leva lite sundare och det vill vi hjälpa dig med, därför ingår ett flertal hälsofrämjande tjänster i vår sjukvårdsförsäkring.

Hälsofrämjande tjänster

Hälsoportalen – för en hälsosammare livsstil

Med sjukvårdsförsäkringen får du tillgång till flertalet hälsofrämjande tjänster som alla finns samlade på vår hälsoportal. De stöttar dig i att uppnå och behålla en hälsosam livsstil, samt hjälper dig när du möter utmaningar i livet eller har livsstilsrelaterade problem. Du som är chef hittar också ett särskilt stöd för att hantera dina utmaningar i arbetet.

Vi erbjuder våra hälsotjänster i samarbete med SOS International, som är fristående från Länsförsäkringar och arbetar under full sekretess.

Våra hälsofrämjande tjänster:

  • Chefsstöd och samtalsstöd
    Professionell rådgivning via telefon av en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach.

  • Hälsoprofil och hälsoprogram
    Utför ett digitalt hälsotest och få tillgång till rekommenderade KBT-program för att lyckas med förändring.

  • Artiklar och filmer om hälsa och välmående
    Inspireras till bättre hälsa och få tips och råd från hälsoexperter.

Till hälsoportalen

Chefsstöd

Att vara chef innebär många gånger ett ensamt arbete och det ställer stora krav på dig, både som ledare och individ. Därför erbjuder vi dig som chef samtalsbaserad professionell rådgivning av legitimerad psykolog eller HR-konsult. Stödet är särskilt användbart exempelvis vid förändringar med stor påverkan på medarbetare eller vid konflikthantering.

Personligt samtalsstöd

Oavsett om stress uppstår hemma eller på jobbet så påverkar det livet. Om du behöver hjälp att hantera vardagen, om det så rör ekonomisk vägledning, din hälsa, konflikt på arbetet eller i dina privata relationer, så kan du ringa det personliga samtalsstödet. Du har möjlighet att prata med en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach. Många gånger är det bra att prata med någon när problemen är små, för att förhindra att de utvecklas till kriser.

Hälsoprofil

Med hälsoprofilen får du koll på din nuvarande hälsosituation. Testet kan göras på individuell nivå eller av anställda på ett företag. Den ger en bra bild över hälsoläge och riskbeteenden, samt föreslår det hälsoprogram som kan hjälpa dig att skapa förändring.

Hälsoprogram

Våra webbaserade hälsoprogram är ett första steg mot bättre hälsa. Programmen hjälper dig till bättre vanor och en hälsosammare livsstil. Alla våra program bygger på KBT-metodik och motsvarar en psykologbehandling. Du som deltagare är alltid helt anonym. Nedan hittar du de program som vi erbjuder.

En god självkänsla är något man har mer eller mindre av. Det handlar om hur du värderar dig själv som person, särskilt i svåra situationer och när du inte presterar på topp. Hälsoprogrammet Bättre självkänsla hjälper dig att gilla dig själv oavsett yttre omständigheter.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Oro är ett normalt men jobbigt tillstånd som vi alla upplever ibland. Men för vissa tar det över och livskvalitén försämras. Detta program ger dig verktyg och metoder för att förhindra att svåra känslor och tankar leder till negativa spiraler som blir svåra att ta sig ur.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Smärta är kroppens varningssignal på att något behöver åtgärdas och det är bara du som vet hur din smärta känns och hur den påverkar dig. Med hjälp av KBT får du lära dig olika metoder för att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv som möjligt.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Antalet sjukskrivna på grund av stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depression eller utbrändhet har ökat drastiskt i vårt samhälle. Vårt stresshanteringsprogram finns för att du ska kunna bromsa en stressrelaterad sjukdom i tid.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Många av våra vanligaste sjukdomar är kopplade till vår fritid och livsstil, det vill säga hur vi lever våra liv varje dag. Att medvetet förändra sina dagliga vanor kan ge stora, positiva hälsoeffekter på längre sikt. Det kan programmet Kost och motion hjälpa dig med.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

När du lider av sömnbrist påverkar det din koncentration och ditt minne, du blir lättare irriterad, saknar motivation och får ett nedsatt immunförsvar. Sömnlöshet är oftast inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på stress och oro. Genom detta program får du hjälp med att hitta nya vanor och rutiner för att skapa bättre sömn.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Att varva ned med ett glas vin eller två efter en stressig arbetsdag kan kännas som en belöning för kropp och sinne. En vana som kan leda till ett långvarigt missbruk. Men det går att bryta i tid. Med vårt program får du stöd och metoder för att förändra din relation och konsumtion till alkohol.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Inte sällan kan en stressig livssituation i det långa loppet leda till depression, en så kallad utlöst stressreaktion. Men även störningar i privatlivet, som ett dödsfall, arbetslöshet eller skilsmässa kan orsaka allvarlig nedstämdhet. Att ha tillgång till verktyg som kan bromsa förloppet är avgörande för att undvika att hamna i ett deprimerat tillstånd.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Att vara röksugen handlar om kroppens starka beroende av nikotin, men det är också starkt kopplat till vanor och inlärt beteende. Så för att en rökavvänjning ska lyckas är det viktigt att tackla även det psykologiska beroendet. Vårt hälsoprogram är utvecklat för att hjälpa till med just detta.

Läs mer om programmet i vår Hälsoportal

Mer om sjukvårdsförsäkringen

Med sjukvårdsförsäkringen får du tillgång till snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Jag vill ha prisförslag