Villkor och förköpsinformation - individuell försäkring

Försäkringsvillkor och förköpsinformation för dig som har eller tidigare haft en försäkring via ditt företag. Gäller för sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring med flera.

Villkor och  förköpsinformation - individuell försäkring

Ansökan och hälsodeklarationer

Förköpsinformation och prisblad

Villkor

Bo kvar, 2022 (BK 410:11)
Bo kvar, 2023 (BK 410:12)

Individuell försäkring, 2022 (IND 600:9)
Individuell försäkring, 2023 (IND 600:10)

Fortsättnings- och vidareförsäkring Sjukvård, 2022 (FVF 910:01)
Fortsättnings- och vidareförsäkring Sjukvård, 2023 (FVF 910:02)

Fortsättnings- och vidareförsäkring, 2022 (FVF 920:01)
Fortsättnings- och vidareförsäkring, 2023 (FVF 920:02)

Skadeanmälan

Förmånstagarförordnande