Slott och särskilda bostadshus

För dig som bor i slott eller särskilt bostadshus

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Försäkringen för hus med särskilda värden

Försäkringen är till för dig som till exempel har egendom som är svår att värdera och ersätta med vanliga metoder.

Försäkringen är ett komplement till din villahem- eller villaförsäkring och innebär att du får möjlighet att vid en skada återställa med speciella metoder och material.

Exempel på byggnadsinventarier är takmålningar, kakelugnar, stuckaturer och utsmyckade byggnadsdetaljer. Högsta ersättning är tre prisbasbelopp per byggnadsinventarier och rum. Enskilda byggnadsinventarier med högre värde kan försäkras separat.

Egendom som kan ingå i försäkringen

  • lösegendom
  • byggnader och byggnadsinventarier
  • parkinventarier som är fast förankrade
  • park- och alléträd

Villkor för slott och särskilda bostadshus

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.