Försäkring för lätt släp
Försäkring för lätt släp

Försäkring för lätt släp

Se till att släpet är försäkrat och få ett tryggt skydd för ditt företag.

  • Välj mellan hel- eller halvförsäkring
  • Försäkringen gäller både under färd och när släpet står parkerat
  • Lokal skadehantering
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen för lätt släp?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 500 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om släpvagnen blir stulen eller om du får inbrott. 

Självrisk: 1 500 kr

Om släpvagnen blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du krävs på skadestånd.

Självrisk: 600 kr

Skador på din släpvagn vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när släpvagnen transporteras på båt eller tåg.

Självrisk: 1 500 kr

Skydda företagets släpvagn

Med vår släpvagnsförsäkring för företag är släpvagnen skyddad både under färd och när den står parkerad. Försäkringen kan tecknas som hel- eller halvförsäkring.

Halvförsäkringen skyddar släpvagnen för brand-, glas- och stöldskador. Halvförsäkringen ersätter även normala skador på släpvagnen och utrustning som exempelvis reservhjulet.

Med en helförsäkring får du allt som ingår i en halvförsäkring plus skydd för vagnskador. Vagnskadeskyddet ger ersättning för skador på släpvagnen vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du får även ersättning för skador om du till exempel kör i diket eller när släpet transporteras på tåg eller båt. Vagnskadeskyddet i helförsäkringen ersätter även skador som hästar orsakat inne i släpet med förutsättning att en säkerhetsbom är monterad.

Tänk på att försäkra din släpvagn från dag ett

Du måste försäkra din släpvagn från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Villkor för släpvagnsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.

Frågor och svar om lätt släpvagnsförsäkring