Fasträntekonto för företag

Kontot med hög fast ränta

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Samla din ekonomi och dina försäkringar på ett och samma ställe så att du får mer tid över till annat. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Fasträntekonto för företag

Fasträntekonto passar när du vill placera företagets överskott till en fast ränta utan att ta stora risker.  

  • Ränta från första kronan.
  • Fast ränta under hela placeringstiden.
  • En trygg placering där du själv inte behöver vara aktiv.

Fasträntekontot omfattas av insättningsgarantin.

Snabbfakta om fasträntekonto
Årsavgift 0 kr
Bindningstid tre eller sex månader, ett, två eller fem år
Ränta 0,05 - 0,95 %
Lägsta belopp 20 000 kr
Högsta belopp 5 miljoner kr*
Fria uttag Nej
Tillgång till internetbank Ja
Tillgång till mobilapp Ja

* Vill du placera över fem miljoner kronor är du välkommen att kontakta oss på kontoret.


Välj placeringstid

Väljer du att placera pengarna i tre månader med fast ränta, förlängs kontot automatiskt var tredje månad till du meddelar att du vill ändra eller avsluta placeringen. Vid varje förlängning får du den ränta som gäller på förlängningsdagen för nästa period. Räntan du tjänat in under placeringsperioden betalas ut vid varje förlängning så ditt kapital ökar hela tiden var tredje månad.

Väljer du att placera pengarna i sex månader eller mer avslutas fasträntekontot automatiskt vid placeringsperiodens slut och pengarna inklusive ränta betalas ut. Du kan även förlänga placeringen och får då den aktuella ränta som gäller på förlängningsdagen.

Pengarna kan tas ut innan placeringsperoioden är slut mot en avgift. 

Preliminärskatt

Vid varje tillfälle som ränta betalas ut dras preliminärskatt från räntebeloppet om du inte är skattskyldig utomlands eller juridisk person.

Räntor fasträntekonto
Bindningstid Fast ränta
3 månader 0,05 %
6 månader 0,20 %
1 år 0,15 %
2 år 0,25 %
5 år 0,95 %
Uppgifterna är senast ändrade: 2017-07-19

Effektiv årsränta för fasträntekonto 

   3 månader   0,05 %
   6 månader   0,20 %
   1 år   0,15 %
   2 år   0,25 %
   5 år   0,93 %
          

Med effektiv årsränta blir det lättare att jämföra olika räntor. Räntesatsen beräknas som om räntan skulle betalas ut varje år.


Villkor & viktig information

Här hittar du villkor, prislistor och annan viktig information om Fasträntekonto för företag.


Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 950 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.