Illustration av banktjänster som kontokort.
Illustration av banktjänster som kontokort.

Fasträntekonto för företag

Kontot med hög fast ränta.

  • Ränta från första kronan.
  • Fast ränta under hela placeringstiden.
  • En trygg placering där du själv inte behöver vara aktiv.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Kort om fasträntekonto

Årsavgift Årsavgift
0 kr 0 kr
Bindningstid Bindningstid
3 eller 6 månader, 1, 2 eller 5 år 3 eller 6 månader, 1, 2 eller 5 år
Ränta Ränta
3,50-4,10% 3,50-4,10%
Lägsta belopp Lägsta belopp
20 000 kr 20 000 kr
Högsta belopp Högsta belopp
5 miljoner kr* 5 miljoner kr*
Fria uttag Fria uttag
Nej Nej
Tillgång till internetbank Tillgång till internetbank
Tillgång till mobilapp Tillgång till mobilapp

* Vill du placera över fem miljoner kronor är du välkommen att kontakta oss på kontoret.

Fast ränta utan stor risk

Fasträntekonto passar när du vill placera företagets överskott till en fast ränta utan att ta stora risker.

Välj den placeringstid som passar dig

Väljer du att placera pengarna i tre månader med fast ränta, förlängs kontot automatiskt var tredje månad till du meddelar att du vill ändra eller avsluta placeringen. Vid varje förlängning får du den ränta som gäller på förlängningsdagen för nästa period. Räntan du tjänat in under placeringsperioden betalas ut vid varje förlängning så ditt kapital ökar hela tiden var tredje månad.

Väljer du att placera pengarna i sex månader eller mer avslutas fasträntekontot automatiskt vid placeringsperiodens slut och pengarna inklusive ränta betalas ut. Du kan även förlänga placeringen och får då den aktuella ränta som gäller på förlängningsdagen.

Pengarna kan tas ut innan placeringsperioden är slut mot en avgift.

Preliminärskatt

Vid varje tillfälle som ränta betalas ut dras preliminärskatt från räntebeloppet om du inte är skattskyldig utomlands eller juridisk person.

Räntor fasträntekonto

Bindningstid Fast ränta Effektiv ränta
3 månader 3,80 % 3,85 %
6 månader 3,85 % 3,89 %
1 år 4,10 % 4,10 %
2 år 3,50 % 3,44 %
5 år 3,50 % 3,28 %

Med effektiv årsränta blir det lättare att jämföra olika räntor. Räntesatsen beräknas som om räntan skulle betalas ut varje år.

Uppgifterna är senast ändrade: 2023-11-27.

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 1 050 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Villkor för fasträntekonto

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren.