Bankgirotjänster

Med Bankgirots tjänster kan du betala och ta betalt genom ditt bankgironummer. Du behöver ha ett rörelsekonto, sedan väljer du de tjänster du behöver. 

Fotografi av kvinnor vid dator.

När du ska ta betalt

Nedan beskriver vi Bankgirots tjänster för inbetalningar.

Bankgironummer

Med ett bankgironummer kan dina kunder betala fakturor till dig. Betalningarna styrs direkt till ditt rörelsekonto.

Autogiro

När du tar betalt med Autogiro betalas fakturorna automatiskt på förfallodagen så att du får betalningarna i tid. Läs vidare om Autogiro.

Bankgiro Inbetalningar

Med tjänsten Bankgiro Inbetalningar får du rutiner för inbetalningar och avstämningar i kundreskontran. Alla inbetalningar redovisas elektroniskt med detaljinformation om varje betalning. Det är ett bra hjälpmedel även om du arbetar manuellt med kundreskontran. Har du större inbetalningsvolymer kan du välja till olika funktioner för att hantera inbetalningarna med hjälp av automatiserad avprickning.

Insättningsuppgift via Internet

Med tjänsten Insättningsuppgift via Internet får du information om inbetalningar till ditt konto, den dagen som inbetalningen sker. Du ser insättningsuppgifter, elektroniska bilder av originalavierna och totalbelopp på Mina sidor/Internetbanken. 

När du ska betala

Här beskriver vi Bankgirots tjänster för utbetalningar.

Leverantörsbetalningar

Bankgirots tjänst Leverantörsbetalningar är ett sätt att betala fakturor, löner och skatter. Du skapar elektroniska betalningsuppdrag som skickas till Bankgirot som bevakar förfallodagarna och ser till att betalningarna görs på rätt dag.  

Löner

För att använda Bankgirots tjänst Löner, behöver du ha ett lönesystem som kan skicka elektroniska betalningsunderlag till Bankgirot som ser till att dina medarbetare får lön i tid.

Har du ett företag med få anställda och saknar ett lönesystem, kan du istället betala ut löner via Mina sidor. 

Skaffa bankgironummer

För att kunna använda tjänster från Bankgirot behöver du vara kund hos oss och ha ett konto.

Ansök om att bli företagskund