Fullmäktige

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ. Det är genom fullmäktige som våra kunder, och tillika ägare, har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Så fungerar fullmäktige

Länsförsäkringar Skaraborg är ett lokalt kundägt, det vill säga ömsesidigt, bolag. Våra kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är detsamma – och det är självklart för oss att det är kundernas långsiktiga intressen som alltid kommer först. Vi har inga externa aktieägare som ska ta del av vinsten.

För de år som bolaget gör ett bra överskott kan pengarna betalas tillbaka till kunderna i form av återbäring. Alla kunder som har en sakförsäkring i bolaget blir automatiskt delägare.

Kundernas intresse företräds via ledamöterna i fullmäktige på bolagsstämman. På bolagsstämman väljer fullmäktige Länsförsäkringar Skaraborgs styrelse på förslag av valberedningen. Även valberedningen väljs av fullmäktige på bolagsstämman på förslag av nomineringskommittén. Nomineringskommittén består i sin tur av ledamöter från fullmäktige.

Genom fullmäktiges ledamöter ges möjlighet till en viktig dialog och återkoppling som skapar nytta för både bolaget och kunderna.

Val till fullmäktige

Bolagets verksamhetsområde är indelat i fyra marknadsområden (norra, södra, västra, östra) som består av en eller flera primärkommuner. I varje kommun väljs av, och bland sakförsäkringskunderna, en ledamot i fullmäktige för varje påbörjat 2000-tal av kunder, dock minst två ledamöter i varje kommun.

Alla bolagets sakförsäkringskunder har rätt att delta i val till fullmäktige inom sin kommun och föreslå kandidater till fullmäktige. Som kund kan man föra fram förslag till den valberedningsledamot som representerar marknadsområdet i den kommun som kunden bor i. Valberedningens kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Valberedning”.

Val till fullmäktige hålls under hösten. Det är sakförsäkringskunderna som väljer ledamöter till fullmäktige genom att ta ställning till valberedningens förslag. Val förrättas av närvarande kunder och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning. Inbjudan till höstmöte skickas via e-post till fullmäktige och till bolagets sakförsäkringskunder genom information på bolagets webbplats under rubriken ”Om oss”. Höstmötena är offentliga och alla sakförsäkringskunder i det marknadsområde som står inför val är välkomna att delta.

Fullmäktigeledamöter

Förteckning över Länsförsäkringar Skaraborgs fullmäktige uppdelade på marknadsområden:

Norra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2024

 • Ingemar Joby
  Telefon 0506 304 35
   
 • Erik Malmsten
  Telefon 070 282 61 14
 • Anders Nyman
  Telefon 0707 94 42 65
    
 • Susanne Ytterborn
  Telefon 0706 65 56 55
 • Tomas Bengtsson
  Telefon 0501 321 07
   
 • Gunilla Carlsson
  Telefon 0501 351 16
   
 • Peter Forslund
  Telefon 0501 199 58
   
 • Andreas Holmgren
  Telefon 0501 187 70
   
 • Christofer Olsson
  Telefon 0766 37 71 00
    
 • Myhedin Shala
  Telefon 0501 783 89
 • Erland von Hofsten
  Telefon 0501 260 36
   
 • Pernilla Johansson
  Telefon 0506 152 04
    
 • Ann-Sofie Eklund Karlsson
  Telefon 0703 61 06 11 

Södra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2025.

 • Gunilla Darius
  Telefon 070 319 34 18
   
 • Hampus Eckerlid
  Telefon 0722 18 18 30
   
 • Sven Johansson
  Telefon 070 224 37 74
   

 • Anette Minaldo
  Telefon 0725 35 81 87
    

 • Pär Sandfridsson
  Telefon 0500 45 02 99
   
 • Christina Steen 
  Telefon 0500 45 21 05
   
 • Magnus Sundén
  Telefon 0515 159 46
 • Catarina Bûlow
  Telefon  070 550 37 49
   
 • Katarina Kvarnström
  Telefon 0392 220 10
    
 • Dan Waldemarsson
  Telefon  070 845 06 05

 • Elisabeth Holm
  Telefon  070 197 24 80

 • Annika Karlsson
  Telefon 0392 230 51
 • Jenny Beckman
  076 033 54 35
   
 • Oleg Fedorenko
  Telefon 073 144 40 82
    
 • Jenny Svensson
  Telefon 0502 716 46

Västra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2023

 • Kjell Andersson
  Telefon 0514 291 03
   
 • Tomas Eriksson
  Telefon 0512 520 74
 • Berit Hallersbo
  Telefon 0514 400 87

 • Niclas Hammenfors
  Telefon 070 91 68 075
 • Hanne Gustafsson
  Telefon 0510 540 454
   
 • Frida Ottersten
  Telefon 070 83 53 897
   
 • Ivar Virgin
  Telefon 0511 570 09
 • Kristin Falk
  Telefon 070 22 59 620

 • Emma Häggberg
  Telefon 073 417 65 95
   
 • Angelica Jansson
  Telefon  0702 08 62 92

 • Maria Hedén Sturesson
  Telefon  0510  220 51

 • Per Svensson
  Telefon 070 65 67 889

 • Boel Widenheim Ericsson
  Telefon 0510 629 10
   
 • Torkel Zettergren
  Telefon 0510 54 10 77
 • Stefan Jern
  Telefon  0511 37 54 80
   
 • Christina Marmolin
  Telefon 0511 635 39
   
 • Camilla Stark
  Telefon 076 81 44 302
   
 • Tim Örhberg
  Telefon 073 508 72 07
 • Malin Andersson
  Telefon 0512 601 65
   
 • Jörgen Ehn
  Telefon  0512 610 06
   
 • Sture Gustafsson
  Telefon 070 82 36 906
   
 • Vakant

Östra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2024

 • Leif Holmbäck
  Telefon 070 881 21 61
   
 • Olof Carlsson
  Telefon 070 512 81 20
 • Nomie Eriksson
  Telefon 070 95 30 358
   
 • Victoria Eylis
  Telefon 076 31 67 281
    
 • Peter Fredén
  Telefon 076 64 33 309
    
 • Cecilia Gillgren
  Telefon 0705 10 70 86
    
 • Johan Hedihn
  Telefon 0500 42 56 32
   
 • Meta Johansson
  Telefon 0500  48 17 63
   
 • Anders Jonsson
  Telefon 070 75 15 008
    
 • John Lindblad
  Telefon  0766 43 33 05
   
 • Anne Persson
  Telefon  0500 43 73 38
   
 • Lennart Richardsson
  Telefon  073 558 80 27
   
 • Karolina Sahlström
  Telefon  0500 46 32 32
 • Katarina Fellbrant
  Telefon 0709 99 77 71
    
 • Shu Wang Jonsson
  Telefon 073 370 23 82

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén utgörs av minst fyra ledamöter från fullmäktige, en från varje marknads-område, och väljs på bolagsstämman. En nomineringskommittéledamot kan väljas på högst fyra mandatperioder där varje mandatperiod är tre år. Mandatperioden följer marknadsområdets mandatperiod. Nomineringskommittén förbereder val till valberedningen samt ersättning till dessa.

Instruktion för nomineringskommitté

Valberedning

Valberedningen utgörs av minst fyra ledamöter och väljs på bolagsstämman. En valberednings-ledamot kan väljas på högst fyra mandatperioder där varje mandatperiod är tre år. Valberedningen förbereder val till styrelsen, revisor och fullmäktige samt ersättning till dessa.

Instruktion för valberedning